Denver II มีทั้งหมด 125 หัวข้อ (click ที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด)
ID. อายุ(เดือน) Type ทักษะ
1
2
EL
ทำเสียงในลำคอ (เสียง "อู" หรือ" อือ" "อา" ) อย่างชัดเจน
2
3-4
EL
เด็กสามารถเปล่งเสียงเพื่อแสดงความรู้สึก
3
5-6
EL
เลียนแบบการเล่นทำเสียงได้
4
7-9
EL
เลียนเสียงพูดคุย เช่น มามา ปาปา หม่ำหม่ำ จ๊ะจ๊ะ จ๋าจ๊ะ
5
10-12
EL
แสดงความต้องการ โดยทำท่าทาง หรือเปล่งเสียง
6
13-18
EL
ตอบชื่อวัตถุได้ถูกต้อง
7
19-24
EL
เลียนคำพูดที่เป็นวลีประกอบด้วยคำ 2 คำผ่านเด็กเลียนคำพูดที่เป็นวลี 2 คำได้
8
25-30
EL
พูดตอบรับและปฏิเสธได้
9
31-36
EL
พูด 3-4 คำติดต่อกันได้อย่างน้อย 4 ความหมาย
10
37-42
EL
เด็กสามารถร้องเพลงได้เกือบจบเพลง
11
37-42
EL
เด็กสามารถตั้งคำถามง่ายๆได้ ใตร อะไร ที่ไหน ทำไม
12
43-48
EL
พูดเป็นประโยค 3 คำติดต่อกันโดยมีความหมายและเหมาะสมกับโอกาสได้
13
43-48
EL
เด็กสามารถพูดเพื่อบอกถึงลักษณะสีและขนาดของวัตถุได้
14
49-54
EL
ตอบคำถามได้ถูกต้องเมื่อถูกถามว่า " ถ้ารู้สึกร้อน ไม่สบาย หิว " จะทำอย่างไร
15
55-60
EL
สลับกันพูดคุยแสดงความคิดเห็นและรับฟังเพื่อนหรือคนอื่น
16
2
FM
เด็กสามารถกรอกตามองของเล่นที่เคลื่อนผ่านใบหน้าได้
17
3-4
FM
เด็กสามารถมองตามของเล่นที่เคลื่อนจากด้านซ้ายไปด้านขวา และด้านขวาไปด้านซ้าย
18
5-6
FM
เด็กเอื้อมมือหยิบ และถือวัตถุไว้ขณะอยู่ในท่านอนหงายหรือนั่งตัก
19
7-9
FM
จ้องมองไปที่หนังสือพร้อมกับผู้ใหญ่ได้นาน 2-3 วินาที
20
10-12
FM
จีบนิ้วมือเพื่อหยิบลูกปัด
21
13-18
FM
ขีดเขียน (เป็นเส้น) บนกระดาษได้
22
19-24
FM
เด็กสามารถนำบล็อครูปวงกลมไปใส่ในช่องกระดานรูปแบบเลขาคณิตที่มี 3 แบบได้ถูกต้อง
23
25-30
FM
แก้ปัญหาง่ายๆโดยการใช้เครื่องมือ
24
31-36
FM
เลียนแบบลากเส้นเป็นวงต่อเนื่อง
25
37-42
FM
เลียนแบบวาดรูปวงกลม
26
43-48
FM
ตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยนจัตุรัสขนาด 10 ซ.ม.ออกเป็น 2 ชิ้น
27
49-54
FM
ประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพที่คัดออกเป็นส่วนๅ 8 ชิ้นได้
28
55-60
FM
จับดินสอได้ถูกต้อง
29
1
GM
ท่านอนคว่ำ เด็กสามารถยกศีรษะและหันไปข้างหนึ่งข้างใดได้
30
2
GM
เด็กยกศีรษะตั้งขึ้นได้ 45 องศา นาน 3 วินาทีขณะนอนคว่ำ
31
3-4
GM
ท่านอนหงายเด็กสามารถยกแขนทั้ง 2 ข้างขึ้นมาเล่นได้
32
5-6
GM
ยันตัวขึ้นจากท่านอนคว่ำโดยแขนเหยียดตรงทั้ง 2 ข้างได้
33
7-9
GM
นั่งได้มั่นคง และสามารถเอี้ยวตัวใช้มือเล่นได้อย่างอิสระ
34
10-12
GM
จากท่าเกาะยืนเด็กสามารถหย่อนตัวลงนั้งที่พื้นได้
35
13-18
GM
เดินลากของเล่นหรือสิ่งของได้
36
19-24
GM
เด็กสามารถกระโดดโดยมีคนช่วยพยุง
37
25-30
GM
กระโดดเท้าพ้นพื้นทั้ง 2 ข้าง
38
31-36
GM
เดินขึ้บันไดสลับเท้าได้เอง
39
37-42
GM
ยืนด้วยขาด้างเดียวโดยไม่เกาะได้นาน 3 วินาที
40
43-48
GM
เด้กสามารถวิ่งโดยลงน้ำหนักที่ปลายเท้า และแกว่งแขนสลับกันได้
41
49-54
GM
กระโดดไปด้านข้างและถอยหลังได้
42
55-60
GM
วิ่งมาเตะลูกบอลได้
43
1
PS
มองจ้องหน้าได้นาน 1-2 วินาที
44
2
PS
ยิ้มหรือส่งเสียงตอบได้เมื่อแตะต้องตัวและพูดคุยด้วย
45
3-4
PS
ยิ้มทักและยิ้มตอบ
46
7-9
PS
เด็กเล่น จ๊ะ เอ๋ได้
47
10-12
PS
เล่นสิ่งของตามประโยชน์ของสิ่งของได้อย่างน้อย 1 อย่าง
48
13-18
PS
เล่นสิ่งของตามประโยชน์ของสิ่งของได้อย่างน้อย 3 อย่าง
49
19-24
PS
ใช้ช้อนตักอาหารกินเองได้
50
25-30
PS
ล้างและเช็ดมือได้เอง
51
31-36
PS
ใส่กางเกงได้เอง
52
37-42
PS
ทำตามกฎในการเล่นเป็นกลุ่มได้
53
37-42
PS
ช่วยทำงานขั้นตอนเดียวได้เอง
54
43-48
PS
เด็กสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายได้
55
49-54
PS
ทำความสะอาดตนเองภายหลังอุจจาระได้
56
55-60
PS
เล่นเลียนแบบบทบาทของผู้ใหญ่ได้
57
1
RL
เด็กสะดุ้งหรือเคลื่อนไหวเมื่อได้ยินเสียงพูด
58
2
RL
มองหน้าผู้พูดคุยด้วยได้นาน 5 วินาที
59
3-4
RL
หันตามเสียงได้
60
5-6
RL
เด็กสามารถสบตาคนที่เล่นด้วยและสามารถมองของเล่นที่นำมาเล่นด้วยได้
61
7-9
RL
เด็กหันไปตามเสียงเรียกชื่อ
62
10-12
RL
โบกหรือตบมือตามคำสั่ง
63
13-18
RL
ทำตามคำสั่ง 2-3 คำ โดยไม่ต้องมีท่าทางประกอบ
64
19-24
RL
เลือกวัตถุตามคำสั่ง (ตัวเลือก 4 ชนิด)
65
25-30
RL
ชี้อวัยวะ 7 ส่วน
66
31-36
RL
นำวัตถุ 2 ชนิดในห้องมาให้ได้ 2 ชิ้น
67
37-42
RL
ทำคำสั่งต่อเนื่องได้ 2 กริยา กับ วัตถุ 2 ชนิด
68
43-48
RL
เลือกวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่าและเล็กกว่า
69
49-54
RL
เลือกอันดับแรกและอันดับสุดท้ายได้
70
55-60
RL
เลือกสีได้ 8 สีตำามคำสั่ง