อบรม ครูฝึกผู้สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
อบรม ครูฝึกผู้สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
 
มูลนิธิถันยรักษ์ จัดอบรมครูฝึก เพื่อที่จะไปอบรมผู้สืบสานฯ ที่ห้องประชุมตรีเพชร อาคาร 100 สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15
วันที่ 14 ส.ค. 62 ถึง 16 ส.ค. 62

วิทยากรที่อบรมความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมในวันที่ 14 ก.ย.2562 จากซ้ายไปขวา นพ.เฉลิมเดช กรรณวัตร ,นพ.ธรรมนิตย์ อังศสิงห์ , รศ.ดร.นพ.สืบวงศ์ จุฑาภิสิทธิ


รศ.ดร.นพ.สืบวงศ์ จุฑาภิสิทธิ บรรยายในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม


นพ.เฉลิมเดช กรรณวัตน์ และทีมงานของศูนย์ถันยรักษ์ บรรยายและ workshop เรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเอง BSE


ผู้เข้าอบรม จาก 21 จังหวัด ที่ร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2556 กำลังทำ Workshop

วิทยากรที่บรรยายในวันที่ 15 ก.ย.62 จากขวาไปซ้าย นพ.วัลลภ ไทยเหนือ ประธานโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , นพ.ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์ เลขาธิการมูลนิธิถันยรักษ์ และนพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลข่าวสาร ของโครงการ


นพ.ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์ เลขาฯมูลนิธิถันยรักษ์ บรรยายในหัวข้อ หลักการและเหตุผล และแนวทางการดำเนินการสำหรับอนาคตของโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม


นพ.วัลลภ ไทยเหนือ อดีต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ รมช.กสธ. ประธานโครงการสืบสานฯ บรรยายในหัวข้อ ผลงานที่ผ่านมาของโครงการสืบสารฯ


นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล อดีต ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย บรรยายในหัวข้อ การเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และติดตาม สำหรับโครงการสืบสาน
การเยี่ยมชมและดูงานที่ศนย์ถันยรักษ์ อาคาร 100 สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ชั้น 7 รพ.ศิริราช


พิธีมอบใบประกาศฯถ่ายรูปหมู่ ผู้เข้ารับการอบรมและผู้จัดการอบรม


ผู้เข้าร่วมประชุม ขอขอบคุณ มูลนิธิถันยรักษ์ และกลุ่มวัยทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ที่ได้จัด course อบรมที่ดีเยี่ยมสำหรับพวกเรา