Health Literacy Card
ไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปาร์ค เชียงราย
 
ไร่บุญรอด หรือสองห์ปาร์ค เชียงราย เป็นไร่ของบริษัท บุญรอด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์ เส้นทางเดียวกับวัดร่องขุน อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงาม ภายในไร่บุญรอดมีการจัดแต่งสวนดอกไม้เมืองหนาวสีสันสวยงามนา นาน ชนิด มีพื้นที่เกษตรกรรม และไร่ชากว่า 600 ไร่ โดยจัดเป็นรูปแบบฟาร์มทัวร์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชม
วันที่ 28 ต.ค. 57 ถึง 29 ต.ค. 57

ไร่บุญรอด ปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสมกับสภาพดิน ทั้งไม้ผล อาทิ พุทรา มะเฟือง สตอเบอรี่ มะเขือเทศ ลิ้นจี่ ลำไย มีชาพันธุ์อู่หลง และการทำฟาร์มปศุสัตว์ เลี้ยงวัวนม เป็นต้นรวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสานและพื้นที่จัดสวนดอกไม้ นานาพรรณ ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพ


เนื่องจากไม้เดอกต่างๆ เริ่มปลูกใหม่ ทำให้ไม่เห็นดอก ซึ่งคาดว่าประมาณเดือนธันวาคม คงออกดอกให้เห็นสวยงามอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ภายในไร่บุญรอด


อาคารที่เป็นจุดสูงสุด ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด ด้านบนเป็นห้องอาหาร


ไร่ชาที่ปลูกเป็นขั้นบันได โดยชาที่ปลูกคือ ชาอู่หลงเบอร์ 12 และ 17

ร้านอาหารด้านบน ด้านหน้าร้านอาหารมีร้านขายสินค้าของไร่บุญรอด
การตัดใบชา โดยใช้เครื่องตัด เหมือน แบตาตาเลี่ยนตัดผมขนาดใหญา โดยตัดส่วนที่เป็นยอดชาที่เป็นใบอ่อนใบชาที่ตัดจะแล้วจะเข้าไปอยู่ในถุง
ไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปดูการปลูกชนิดอื่นๆ จึงไม่มีรูปให้ดู