Health Literacy Card
ด่านเจดีย์ 3 องค์ อำเภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุรี
 
ไปทำพิธีมอบส้วม โดย บริษัท VRH ให้กับ รร.ตชด.ปิล๊อคคี่ ภายใต้การประสานงานของกรอมนามัย จึงได้แวะไปสังขละ ดูผลกระทบจากการสร้างเขื่อนส่งผลต่อน้ำท่วมที่เหนือเขื่อน ไปถึงอำเภอสังขละ และจึงเลยไปยังด่านเจดีย์ 3 องค์ ซึ่งเป็นด่านที่พม่ายกทัพมาตีอยุธยา จะข้ามมาที่ด่านนี้
วันที่ 31 มี.ค. 57

ชาวมอญ ขายของโดยเอาตะกร้าเทินไว้ที่หัว ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวมอญ หน้าด่านเจดีย์ 3 องค์เดิมมีการจารึกไว้ว่า บริเวณที่พม่ายกทัพเข้าไทย จะผ่านที่บริเวณนี้ บริเวณที่มีหิน 3 ก้อน ซึ่งต่อมาได้สร้างเป็นเจดีย์ 3 องค์ที่แบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับพม่า


ผ่านเขตนี้ก็จะเป็นเขตแดนของพม่า จึงมีลูกศรชี้ให้ผ่าน ตม.ฝั่งไทยก่อน โดยค่าผ่านไปยังฝั่งพม่าคนละ 40 บาท และต้องข้ามกลับฝั่งไทยภายใน 18.00 น.