Health Literacy Media Display
จีนสร้าง รพ.หั่วเสินซาน ขนาด 1000 เตียงเสร็จภายใน 10 วัน เพื่อสร้างรองรับผู้ป่วย corona virus ที่อู่ฮั่น
TNN ช่อง 16 (2020-02-03)
 
รพ.หั่วเสินซาน ซึ่งเป็น รพ.ขนาด 1000 เตียง สร้างแล้วเสร็จเมื่อ 2 กพ.63 และพร้อมเปิดดำเนินการ 3 กพ.63 โดยเริ่มสร้่างเมื่อวันที่ 24 มค.63 ใช้เวลาสร้างไม่ถึง 10 วัน บนพื้นที่ 3 หมื่นกว่าตารางเมตร สร้างขึ้นที่ อู้ฮั่น เพื่อรองรับผู้ป่วย Corona Virus 2019 โดยใช้รูปแบบกับการสร้าง รพ.เสี่ยวทังซาน ที่สร้างขึ้นใหม่ที่กรุงปักกิ่ง ในปี 2546 เพื่อรองรับผู้ป่วย SARS