การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ (ข้อมูลดิบดึงจาก Air4Thai)
สำนักสิ่งแวดล้อมภาค 8 ราชบุรี
เมื่อวาน PM 2.5 เท่ากับ 19 มค ก/ลบม ไม่เกินมาตรฐาน
รร.สมุทรสาครวิทยาลัย
เมื่อวาน PM 2.5 เท่ากับ 21 มคก/ลบม ไม่เกินมาตรฐาน
สถานีอุตุนิยมวิทยา จ.กาจนบุรี
เมื่อวาน PM 2.5 เท่ากับ 19 มคก/ลบม ไม่เกินมาตรฐาน
อ่างเก็บน้ำประปา นครปฐม
เมื่อวาน PM 2.5 เท่ากับ 18 มคก/ลบม ไม่เกินมาตรฐาน
สสจ.สมุทรสงคราม
เมื่อวาน PM 2.5 เท่ากับ 15 มคก/ลบม ไม่เกินมาตรฐาน
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวาน PM 2.5 เท่ากับ 14 มคก/ลบม ไม่เกินมาตรฐาน