กลับหน้าเดิม
Physical Activity
1.คำแนะนำของ WHO ในเรื่องกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กและวับรุ่น (PA in Child & Adolescent)
2.คำแนะนำของ WHO ในเรื่องกิจกรรมทางกายสำหรับผู้ใหญ่ 18-64 ปี
3.คำแนะนำของ WHO ในเรื่องกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป
4.คีตะมวยไทย 10 ท่า
5.แนวทางการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการมีกิจกรรมทางกายในระดับปานกล่างและหนักด้วย PAR-Q-plus
6.การประเมินความพร้อมก่อนออกกำลังกาย PAR-Q+2019 Thai (Physical Activity Readiness Questionare)
7.สอนคีตะมวยไทย 10 ท่า
8.12 ท่ากายบริหารสไตล์ไทย
9.Global Recommendation on Physical Activity for Health
10.การป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา
11.วิ่งเปลี่ยนชีวิต จากชายอ้วนมากโรคมาเป็นนักวิ่งมาราธอนแถวหน้า
12.ดูแลกระดูกแบบไม่ต้องเสียเงิน
13." 5 ประวัติศาสตร์ มาราธอน” โลก สกู๊ปพิเศษ มติชน 19 ตค.62
14.เมื่อญี่ปุ่นออกกฎหมายลดพุงประชาชน 21 สค.2556