กลับหน้าเดิม
Intermediat
1.Intermediate Care การดูแลผู้ป่วยในระยะฟื้นฟู
2.รพ.รามาฯกับ รพ.ท่าวุ้ง ใช้ระบบ Intermediate Care
3.การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง