กลับหน้าเดิม
Mental Health
1.ประกาศราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ 3/2563 เรื่อง
2.Burn out ภาวะหมดไฟในการทำงาน
3.แบบประเมินภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burn Out Self Test)
4.เรื่องเล็กผู้ใหญ่ เรื่องใหญ่เด็ก 9 วิธีรับมือเมื่อลูกโดน ‘บูลลี่’