กลับหน้าเดิม
PM 2.5
1.การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศของสถานีตรวจอากาศต่างๆ
2.PM 2.5 วิกฤตทุกปี เมื่อเข้าหน้าหนาว
3.การอธิบายปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาจากแผนที่อากาศ
4.Health Effect of Particle Matter (PM) - WHO แปลไทย
5.ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ PM 2.5
6.ฝุ่นทุติยภูมิเพิ่มระดับฝุ่นจิ๋วในพื้นที่กรุงเทพฯ:ความท้าทายจากภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรม
7.ระดมสมองสู้ฝุ่นจิ๋ว ‘พีเอ็ม2.5’ อนุภาคเล็ก-วิกฤตใหญ
8. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขมลพิษด้านฝุ่นละออง
9.โครงการศึกษาแหล่งกำเนิดและแนวทางการจัดการ PM 2.5 ในพื้นที่ กทม และปริฒณฑล
10.เรียนรู้อยู่กับ PM 2.5 (เอกสาร)
11.Right to Clean Air หยุดหมอกควันพิษ
12.การประชุมระดมความเห็นต่อสถานการณ์ PM 2.5 ใน กทม.
13.แถลงการณ์ของ GREENPEACE
14.แถลงการณ์จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ เรื่อง PM 2.5 ต่อสุขภาพเด็กและทารกในครรภ์
15.“ฝุ่น” อีกมิติว่าด้วย PM 2.5 : คุยกับศาสตราจารย์ นายแพทย์ชายชาญ โพธิรัตน์
16.ประชาชนหรืออุตสาหกรรม ใครได้ผลประโยชน์จากฝุ่นพิษ PM2.5
17.มาตรฐานรถยนต์ยูโร ทางออกฝุ่นละอองขนาดเล็ก
18.การกลับมาเร็วของฝุ่นจิ๋วในกรุงเทพฯ และการหายไปของหมอกควันในภาคใต้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
19.ต้องฉีดน้ำสูง 100 ม.ความดัน 200 บาร์ ถึงลด PM 2.5 ได้
20.การป้องกันตนเองจากหมอกควันและฝุ่นละออง
21.ฝุ่น : แพทย์และนักสิ่งแวดล้อมวิตกไทยไม่ปรับเพดานวัด PM2.5 ตามมาตรฐานโลก
22. มีพรรคการเมืองใดบ้างที่จะแก้ปัญหาหมอกควัน?
23.หมอกควันพิษ มาอีกแล้ว : มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
24.จะเปลี่ยนเมือง (กทม) ที่จมน้ำด้วยภูมิสถาปัตย์ที่ป้องกันน้ำท่วมได้อย่างไร
25.วิกฤต! ชาวกาญจน์เดือดร้อนหนัก คน ‘เผาไร่อ้อย’ ขี้เถ้าปลิวเกลื่อนเมือง ค่าฝุ่น PM2.5 พุ่ง
26.ความซับซ้อนของปัญหาฝุ่นพิษ ในกาญจนบุรี ข้อสังเกตเชิงพื้นที่