กลับหน้าเดิม
First Aids
1.ไฟฟ้าช็อต ปฐมพยาบาลอย่างไรให้ถูกวิธี
2.เด็กโดนน้ำร้อนลวก ต้องปฐมพยาบาลอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ
3. สิ่งแปลกปลอมติดคอเด็กเล็ก ปฐมพยาบาลอย่างไร
4.โดนงูกัดจะทำอย่างไร