กลับหน้าเดิม
Cardiovascular System
1.โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจเต้นระริก หรือ Ventricular Fibrilation (AF)