กลับหน้าเดิม
CoronaVirus2019
1.หมอจุฬาฯ โพสต์ความจริง 20 ประการ “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” คาดช่วงเวลาหยุดระบาด
2.การระบาดของ โคโรนาไวรัส (COVID-19)
3.COVID-19 Literacy
4.4 Wave จาก Covid-19 ต่อ ระบบสุขภาพไทย
5.The Next Normal ภูมิคุ้มกันของสังคมไทยในอนาคต : โดย ธงชัย สมบูรณ์
6.เลขาฯกสทช. ชี้โลกยุคใหม่ อิทธิพล OTT ชี้นำให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีได้
7.ดูชัดๆ! หมอทดลองเอง พิสูจน์ ใส่หน้ากากอนามัยวิ่ง อันตรายจริงหรือไม่
8.เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ SARS-CoV2 ที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 ไม่ติดและไม่แพร่ผ่านสัตว์น้ำ :
9.การ lockdown ต้องควบคู่กับการยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ
10.เตรียมความพร้อม ปลดล็อคสู่ ‘ฐานวิถีชีวิตใหม่’ ต้องปรับทั้ง กายใจ เศรษฐกิจ และสังคม ไปพร้อมกัน
11.เรียน online ต่างกับเรียนในชั้นเรียน
12.ล้างมือ!ป้องกันโรคโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019ได้
13.ไวรัสโคโรนา 2019 แพร่เร็ว-ตรวจยาก ‘หน้ากากอนามัย-ล้างมือ’ ยังจำเป็น
14.สรุปข้อมูลการระบาดของ COVID-19 ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา
15.แบบแผนการระบาดของ COVID-19 จะจบเร็วหรือจบช้า
16.สรุปสถานการณ์ระบาด และความรู้เชิงประจักษ์ ของโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19)
17.Health Literacy รู่ดีแค่ไหนเมื่อไวรัสระบาด
18.วิวัฒนาการชอง SARS-CoV-2 (ไวรัสที่ทำให้เกิดโรค COVID-19)
19.หน้ากากอนามัยแบบผ้า (หน้ากากทางเลือก)
20.เมื่อกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง Covid-19 ต้องทำอย่างไร
21.Coronavirus: Why You Must Act Now.
22.พิจารณาข้อมูล COVID-19 ถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำ # อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
23.ประเมินความสำเร็จของมาตรการการควบคุม COVID-19 ด้วย กราฟ
24.จะเชื่อการพยากรณ์จำนวนราย COVID-19 ค่ายไหนดี
25.Beating Covid-19 ศุภวุฒิ สายเชื้อ
26.การใช้ พรก.ฉุกเฉินของไทยส่งผลต่อจำนวนผู้ป่วย COVID-19 อย่างไร
27.เชื้อ SARS-CoV2 ซึ่งเป็นต้นเหตุของ COVID-19 อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานเท่าไร
28.โลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หลัง COVID-19 จบลง
29.ไขข้อสงสัย รับมือ “ไวรัสโคโรนา”
30.การระบาดอย่างรวดเร็วของโรคปอดบวมอู่ฮั่น โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019
31.มารู้จักโคโรนาไวรัส สายพันธ์ใหม่ (clip สัมภาษณ์)
32.ผู้เชี่ยวชาญแนะร่วมป้องกันเข้มงวดไวรัสโคโรน่า ลดความสูญเสียน้อยสุด
33.จีนสร้าง รพ.หั่วเสินซาน ขนาด 1000 เตียงเสร็จภายใน 10 วัน เพื่อสร้างรองรับผู้ป่วย corona virus ที่อู่ฮั่น
34.การติดต่อเชื้อโรคทางอากาศและการสวมหน้ากากอนามัย
35.กรมสุขภาพจิต แนะใช้หลัก 3 ประการ คือ I am, I have และ I can
36.ฟังหูไว้หู เรื่องไวรัวอู่ฮั่น
37.การตรวจวินิจฉัยไวรัสอู่ฮั่นตรวจอย่างไรจึงมั่นใจว่าใช่ไม่ใช่