กลับหน้าเดิม
กัญชาทางการแพทย์
1.แพทย์สภาสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกัญชา
2.ประกาศราชวิทยากุมารแพทย์ ไม่ควรนำกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชามารักษาโรคในเด็
3.พรบ.ยาเสพติด (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 (แก้ไขเกี่ยวกับเรื่องกัญชา)
4.การใช้กัญชาทางการแพทย์ กรมการแพทย์
5.ประกาศ กสธ.เรื่องการแจ้งการมีไว้ในครอบครองกัญชา (หมดเขต 16 พค.62)
6.ประกาศ กสธ. การครอบครองยาเสพติดประเภทที่ 5 (กัญชา) สำหรัยผู้ป่วย
7.ประกาศ กสธ. กำหนดให้ยาเสพติดประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชา ตกเป็นของ กระทรวงสาธารณสุข
8.ประกาศ กสธ. กำหนดตำรับยาเสพติดประเภทที่ 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคและวิจัยได้
9.กัญชาทางการแพทย์
10.ตอบคำถามเรื่องกัญชา โดย นพ. สันต์ ใจยอดศิลป์
11.ประโยชน์ของกัญชา ทางการแพทย์ไม่มีคำว่าล่าสุด
12.‘กัญชา’ ไม่ช่วยรักษาโรคเอดส์ หมอชี้คนไข้เมินยาต้านอาการยิ่งทรุดหนัก