Clip สุขภาพ
1._ การพัฒนาเส้นทางสุขภาพทางสุขภาพ (Life Course Approach หรือ LCA)
2._ การขับเคลื่อน Health Literacy ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
3._ ไอโอดีน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย
4._ เหตุผลที่ไม่ควรกินชานมไข่มุกบ่อยๆ
5._ คนไทยบริโภคเกลือและโซเดียมเกินความจำเป็น
6._ อาหารอะไร ยิ่งกินมาก ยิ่งแก่เร็ว ดูไว้นะครับ
7._ วิธีล้างผัก ผลไม้ที่ถูกต้องครับ
8._ ทำไมคนไทยถึงเป็นโรคตับกันมาก ไขมัน พอกตับ ตับแข็ง
9._ คีตะมวยไทย 10 ท่า
10._ สอนคีตะมวยไทย 10 ท่า
11._ 12 ท่ากายบริหารสไตล์ไทย
12._ ดูแลกระดูกแบบไม่ต้องเสียเงิน
13._ วิ่งเปลี่ยนชีวิต จากชายอ้วนมากโรคมาเป็นนักวิ่งมาราธอนแถวหน้า
14._ ตรวจเต้านมด้วยตนเอง 3 นิ้ว 3 สัมผัส
15._ ดูแลอย่างไรเมื่อเป็นโรคกระดูกพรุน
16._ กลุ่มอาการที่สำคัญในผู้สูงอายุ
17._ การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
18._ การฝึกการหกล้ม
19._ สังคมสูงวัย สงครามใหม่ของคนไทย
20._ Intermediate Care การดูแลผู้ป่วยในระยะฟื้นฟู
21._ รพ.รามาฯกับ รพ.ท่าวุ้ง ใช้ระบบ Intermediate Care
22._ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
23._ การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
24._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 0-1 ด.
25._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 1-2 ด
26._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 3-4 ด
27._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 5-6 ด
28._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 7-8 ด
29._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 9 ด
30._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 10-12 ด
31._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 13-15 ด
32._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 16-17 ด
33._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 18 ด
34._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 19-24 ด
35._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 25-29 ด
36._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 30 ด
37._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 31-36 ด
38._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 37-41 ด
39._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 42 ด
40._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 43-48 ด
41._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 49-54 ด
42._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 55-60 ด
43._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 60 เดือน
44._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 61-66 เดือน
45._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 67-72 เดือน
46._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 73-78 เดือน
47._ การตรวจพัฒนาการของระบบประสาทด้วย DAIM
48._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM ช่วงแรกเกิด
49._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM อายุ 1 เดือน
50._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM อายุ 2 เดือน
51._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 3-4 ด
52._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM อายุ 5-6 เดือน
53._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 7-8 ด
54._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 9 ด
55._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 10-12 ด
56._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM อายุ 13-15 เดือน
57._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM อายุ 16-17 เดือน
58._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 18 ด
59._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 19-24 ด
60._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 25-29 ด
61._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 30 ด
62._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 31-36 ด
63._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 37-41 ด
64._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 42 ด
65._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 43-48 ด
66._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 49-54 ด
67._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 55-60 ด
68._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 60 เดือน
69._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 61-66 เดือน
70._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 67-72 เดือน
71._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 73-78 เดือน
72._ 5 นาทีกับแพทย์ธรรมศาสตร์ ตอน บัญญํติ 10 ประการเพื่อสุขภาพตาที่ดี
73._ Application ตรวจต้อหินและต้อกระจก
74._ การป้องกันตนเองจากหมอกควันและฝุ่นละออง
75._ จะเปลี่ยนเมือง (กทม) ที่จมน้ำด้วยภูมิสถาปัตย์ที่ป้องกันน้ำท่วมได้อย่างไร
76._ ไข้เลือดออก ระบาดหนักที่สุดในรอบ 5 ปี
77._ เกือบตายเพราะเชื้อวัณโรคดื้อยา
78._ โรคฉี่หนู Leptospirosis โดยมากผู้ป่วยที่เสียชีวิต เพราะได้รับการรักษาช้า
79._ โรคมือเท้าปาก ระบาดหนักช่วงหน้าฝน และเปิดเทอมนี่แหละครับ 2.44 นาที
80._ โรคชิกกุนกุนยา โรคปวดข้อยุงลาย
81._ ไข้เลือดออกในผู้ใหญ่
82._ พยาธิที่พบส่งเสียต่อสุขภาพ
83._ ลดเค็มลดได้หลายโรค ตอนที่ 1/3 RAMA Channel
84._ ลดเค็มลดได้หลายโรค ตอนที่ 2/3 RAMA Channel
85._ ลดเค็มลดได้หลายโรค ตอนที่ 3/3 ลดที่เดือนละ 10% 3 เดือนจะลดได้ 30%
86._ ลดเค็ม ลดเกลือ เพื่อลดโรค ภาษาเหนือ
87._ คนไทยป่วยเป็นโรคไตถึง 8 ล้่านคน ต้องฟอกไตปีละ แสนคน การลดเค็มจะช่วยป้องกันโรคไต
88._ Reduction CVD Risk with Therapeutic Lifestyle Change (TLC)
89._ เทคนิคการเลิกบุหรี่ เลิกได้จริง ทำได้เลย
90._ ฮีสสโตรกจากอากาศร้อน อันตรายถึงชีวิต (Heat Stroke)
91._ 5 ข้อต้องสอน หยุดปัญหาเด็กจมน้ำ
92._ รู้สู้โรค : โรคต่อมลูกหมาก
93._ รับมือภัยหน้าร้อน Heat Stroke อันตราย ไม่ใช่แค่เป็นลม
94._ สัมภาษณ์พงษ์พัฒน์ โรคหลอดเลือดสมอง Stroke สาเหตุและวิธีป้องกัน
95._ คนไทยกินเค็มมากกว่าคนทั่วโลก 2 เท่า
96._ ดีใจ ดีดีดี (ผัดไทย) ป่วยเพราะกินเค็ม
97._ ตับจะกลับมาดี ถ้างดเหล้าเข้าพรรษา
98._ ไม่อยากให้คุณพ่อหรือแม่เป็นอัมพาตดูนี่เลย (การตรวจหัวใจหัองบนพริ้ว (AF) ซึ่งเป็นสาเหตุของเส้นเลือดสมองอุดตัน)
99._ โรคความดันโลหิตสูง ภัยเงียบ
100._ ล้างไตช่องท้อง สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
101._ ไฟฟ้าช็อต ปฐมพยาบาลอย่างไรให้ถูกวิธี
102._ เด็กโดนน้ำร้อนลวก ต้องปฐมพยาบาลอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ
103._ สิ่งแปลกปลอมติดคอเด็กเล็ก ปฐมพยาบาลอย่างไร
104._ โดนงูกัดจะทำอย่างไร
105._ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจเต้นระริก หรือ Ventricular Fibrilation (AF)
106._ COVID-19 Literacy
107._ Health Literacy รู่ดีแค่ไหนเมื่อไวรัสระบาด
108._ มารู้จักโคโรนาไวรัส สายพันธ์ใหม่ (clip สัมภาษณ์)
109._ จีนสร้าง รพ.หั่วเสินซาน ขนาด 1000 เตียงเสร็จภายใน 10 วัน เพื่อสร้างรองรับผู้ป่วย corona virus ที่อู่ฮั่น
110._ การติดต่อเชื้อโรคทางอากาศและการสวมหน้ากากอนามัย
111._ การตรวจสุขภาพแต่ละช่วงวัย
112._ เตือนคนไทยเปลี่ยนวิธีกินยาพาราเซทตามอล กินมากเกิน ตับวาย
113._ ยาลดไข้ (พาราเซทตามอล) กินอย่างไรให้เหมาะสม
114._ ยาแก้อักเสบกับยาปฏิชีวนะต่างกันหรือไม่
115._ ปวดหัว ตรงไหน บอกอะไรเราบ้าง.. 2.42 นาที
116._ โรคไมเกรน โรคปวดหัวข้างเดียว (Migrain)
117._ เพราะ อัลไซเมอร์ ไม่ใช่แค่ความจำเสื่อม
118._ แผลสด ใช้ยาอักเสบโรยหรือทาที่แผนได้หรือไม่
119._ โรคหมอนกระดูกคอเสื่อม
120._ ยาบางชนิดกินร่วมกับนมไม่ได้
121._ โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน
122._ ยาฉีดหายเร็วกว่ายากิน จริงหรือ
123._ พลิกโฉมระบบสุขภาพปฐมภูมิด้วย Digital
124._ มะเร็งปากมดลูก เข้าใจใน 5 นาที ครบทุกเรื่องที่สำคัญ
125._ 3 นิ้ว 3 สัมผัส สกัดมะเร็งเต้านม
126._ วิดีโอ สอนวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
127._ ศิริราช 130 ปี ศูนย์ถันยรักษ์เพื่อรักษามะเร็งเต้านม
128._ มะเร็งเต้านมเกิดจากอะไร รู้เร็ว หายได้
129._ แนะนำมูลนิธิถันยรักษ์
130._ ถ้าคลำพบก้อนที่เต้านมและแพทย์บอกว่าเป็นถุงน้ำ (Simple Cyst) ถ้าไม่เจาะออกจะเป็นอันตรายหรือไม่
131._ อาการของมะเร็งเต้านมที่พบได้ส่วนใหญ่มีอะไรบ้าง
132._ อะไรเป็นสาเหตุของมะเร็งเต้านม
133._ ไขความลับ มะเร็งเต้านมกับรังสีรักษา
134._ การผ่าตัดเพื่อเสริมสร้างเต้านมใหม่
135._ เข้าใจทุกประเด็นมะเร็งเต้านม
136._ โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
137._ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
138._ Clip แนะนำ e Learning
139._ Clip ระบาดวิทยา 1 part 1
140._ Clip ระบาดวิทยา 1 Part 2
141._ Clip ระบาดวิทยา 2
142._ Clip ระบบข้อมูลในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
143._ Breast Check ท้าผู้หญิงไทยตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง
144._ หญ้าไม่ใช่ศัตรูพืช เปลี่ยนหญ้าให้เป็นปุ๋ย
145._ สอน word : การแก้ปัญหาขนาดตัวอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้เท่ากัน
146._ สอน Power Point : การแก้ปัญหาขนาดตัวอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้เท่ากัน
147._ สอน Power Point : เทคนิคการสร้าง Smart Art
148._ สอน Power Point : แปลง Text เป็น Vector เพื่อสร้าง Text Effect
149._ TQA New Criteria 2020 - Ecosystem, Supply Network, Culture