Hot Issues
การระบาดของ โคโรนาไวรัส (COVID-19)
ลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ ธค.62 ที่เริ่มระบาดจนถึงปัจจุบัน
Child Development กว่าจะเป็น DSPM , DAIM
ประวัติความเป็นมาจาก Anamia 49 มาเป็น DSPM,DAIM
PM 2.5 วิกฤตทุกปี เมื่อเข้าหน้าหนาว
จะจัดการกับ PM 2.5 โดยใช้ฐานความารู้ได้อย่างไร
การจัดการระบบนิเวศธุรกิจในยุคดิจิทัล
สถาบันเพิ่มผลผลิต
ลำดัยเหตุการณ์การช่วยชีวิต 13 ชีวิตทีมหมูป่า
ปัญญาของโพชฌงค์ โดย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
จิตรกรรมฝาผนังโบสถ์เก่าวัดม่วง อินทร์บุรี พระเจ้าอโศกมหาราชนมัสการพระอุปคุต การเข้าหาสัตบุรุษและการคบกัลยาณชนเป็นงานภายนอกของโพชฌงค์
กัญชาทางการแพทย์
สรุปความเป็นมา และประเด็นของกัญชาทางการแพทย์
ทิศทางการปฏิรูประบบสาธารณสุขใยุคปัจจุบัน
ปาฐกถาเกียรติยศ อารีวีลยเสวี ครั้งที่ 31
PMQA Overall
ต้องเข้าใจ Context ขององค์กร ,Criteria ของมาตรฐาน สร้าง Core Value ที่เอื้อ เพื่อยกระดับวุฒิภาวะขององค์กร