Hot Issues
การระบาดของ โคโรนาไวรัส อู่ฮั่น
ลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ ธค.62 ที่เริ่มระบาดจนถึงปัจจุบัน
PM 2.5 วิกฤตทุกปี เมื่อเข้าหน้าหนาว
จะจัดการกับ PM 2.5 โดยใช้ฐานความารู้ได้อย่างไร
การจัดการระบบนิเวศธุรกิจในยุคดิจิทัล
สถาบันเพิ่มผลผลิต
ลำดัยเหตุการณ์การช่วยชีวิต 13 ชีวิตทีมหมูป่า
กัญชาทางการแพทย์
สรุปความเป็นมา และประเด็นของกัญชาทางการแพทย์
Child Development กว่าจะเป็น DSPM , DAIM
ประวัติความเป็นมาจาก Anamia 49 มาเป็น DSPM,DAIM
ทิศทางการปฏิรูประบบสาธารณสุขใยุคปัจจุบัน
ปาฐกถาเกียรติยศ อารีวีลยเสวี ครั้งที่ 31
PMQA Overall
ต้องเข้าใจ Context ขององค์กร ,Criteria ของมาตรฐาน สร้าง Core Value ที่เอื้อ เพื่อยกระดับวุฒิภาวะขององค์กร