Boundary Layer climate
Boundary layer climate & PM 2.5 (ชั้นของบรรยากาศที่ใกล้ผิวโลก)
พื้นฐานที่ต้องอ่่านเพื่อไปจัดการ PM 2.5 เรียบเรียงใหม่เป็นภาษาไทยจากหนังสือเล่มนี้เพื่อให้อ่านง่ายขึ้น
Earth and Atmosphere System (โลกและระบบของบรรยากาศ)
ชั้นของบรรยากาศ และส่วนใดคือยรรยากาศใกล้โลก (Boundary Layer Climate)
Basic Physical Boundary Layer Climate (กายภาพพื้นฐานของบรรยากาศที่ใกล้ผิวโลก)
การแลกเปลี่ยนพลังงานในชั้นพื้นผิว ความเสถียรของบรรยากาศ และอุณหภูมิผกผัน
Intentional Modification of climate (การปรับเปลี่ยนโดยตั้งใจ ซึ่งส่งผลต่อบรรยากาศ)
การเลือกวัสดุที่มีความสามารถสะท้อนหรือดูดกลืนแสง การปรับเปลี่ยนรูปทรง การใช้วัสดุคลุมดิน เป็นความตั้งใจเพื่อให้มีผลต่ออุณหภูมิ
Inadvertent Modification of climate (การปรับเปลี่ยนที่ไม่ได้ตั้งใจทำ ซึ่งส่งผลต่อบรรยากาศ)
การออกแบบก่อสร้างโดยขาดความรู้ทำให้เกิดผลกระทบต่อบรรยากาศโดยไม่ตั้งใจ
Air Pollution (มลพิษทางอากาศ)
ความเข้าใจในการกำจัดมลพิษในอากาศ จะเป็นหลักการที่จะไปจัดการ PM 2.5
Wind System (ระบบของลมหรือกระแสอากาศ)
ระบบลม ทั้งระดับโลก ระดับภูมภาค และลมท้องถิ่น
Local Wind (ลมประจำถิ่น)
มารู้จัก ลมบกลมทะเล ลมภูเขาลมหุบเขา และการเปลี่ยนทิศทางลมเมื่อเคลื่อนผ่านสิ่งแวดล้อมต่างๆ
การอ่านแผนที่อากาศ (Air Map)
กรมอุตุได้จัดทำแผนที่อากาศ ถ้าสามารถอ่านแผนที่อากาศได้ จะทำให้เราเข้าใจสภาพอากาศได้ดีขึ้น