PM 2.5
การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศของสถานีตรวจอากาศต่างๆ
PM 2.5 วิกฤตทุกปี เมื่อเข้าหน้าหนาว
จะจัดการกับ PM 2.5 โดยใช้ฐานความารู้ได้อย่างไร
การอธิบายปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาจากแผนที่อากาศ
ติดตามสภาพภูมิอากาศจากแผนที่อากาศเเพื่อเตือนภัย PM 2.5
Health Effect of Particle Matter (PM) - WHO แปลไทย
ผลกระทบต่อสุขภาพของฝุ่นละอองขนาดเล็ก
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขมลพิษด้านฝุ่นละออง
ระดมสมองสู้ฝุ่นจิ๋ว ‘พีเอ็ม2.5’ อนุภาคเล็ก-วิกฤตใหญ
การประชุมวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝุ่นทุติยภูมิเพิ่มระดับฝุ่นจิ๋วในพื้นที่กรุงเทพฯ:ความท้าทายจากภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรม
ฝุ่นทุตยภูมิสามารถที่ซ้ำเติม ทำให้ PM 2.5 สูงขึ้น
ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ PM 2.5
สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย
Right to Clean Air หยุดหมอกควันพิษ
บทความของ GREENPEACE
โครงการศึกษาแหล่งกำเนิดและแนวทางการจัดการ PM 2.5 ในพื้นที่ กทม และปริฒณฑล
กรมควบคุมมลพิษ
แถลงการณ์ของ GREENPEACE
เพื่อลด PM 2.5
การประชุมระดมความเห็นต่อสถานการณ์ PM 2.5 ใน กทม.
ภายใต้การจัดทำรายงานสถานการ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 2562
“ฝุ่น” อีกมิติว่าด้วย PM 2.5 : คุยกับศาสตราจารย์ นายแพทย์ชายชาญ โพธิรัตน์
หนึ่งในทีมจัดตั้ง​ Chiang Mai Air Quality Health Index
แถลงการณ์จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ เรื่อง PM 2.5 ต่อสุขภาพเด็กและทารกในครรภ์
ประชาชนหรืออุตสาหกรรม ใครได้ผลประโยชน์จากฝุ่นพิษ PM2.5
มาตรฐานรถยนต์ยูโร ทางออกฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ร้อยละ 54 ของ PM 2.5 เกิดจากไอเสียรถยนค์ ถ้าไม่ปรับเครื่องยนต์เป็น Euro 6 ก็ยากที่จะแก้ปัญหา
การกลับมาเร็วของฝุ่นจิ๋วในกรุงเทพฯ และการหายไปของหมอกควันในภาคใต้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
เมื่อจัดการ PM 2.5 ที่แหล่งกำเนิดยังไม่่ได้ การรู้ดินฟ้า เพื่อรู้ว่า PM 2.5 จะมาเมื่อไหร่ แล้วใช้มาตรการเด็ดขาดจะช่วยได้
ต้องฉีดน้ำสูง 100 ม.ความดัน 200 บาร์ ถึงลด PM 2.5 ได้
รถดับเพลิงบ้านเรา มีแรงดันสูงสุด 40 บาร์ ฉีดได้สูง 30-50 เมตร เท่านั้น
การป้องกันตนเองจากหมอกควันและฝุ่นละออง
จะป้องกันหมอกควัน และ PM 2.5 อย่างไร
ฝุ่น : แพทย์และนักสิ่งแวดล้อมวิตกไทยไม่ปรับเพดานวัด PM2.5 ตามมาตรฐานโลก
มาตรฐาน PM 2.5 ของไทย สูงกว่าที่ WHO แนะนำ 2 เท่า
มีพรรคการเมืองใดบ้างที่จะแก้ปัญหาหมอกควัน?
3 วิธีการ และ 2 หลักการในการแก้ไขมลพิษ คืออะไร
หมอกควันพิษ มาอีกแล้ว : มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
เมื่อไหร่ ประเทศไทยถึงจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
จะเปลี่ยนเมือง (กทม) ที่จมน้ำด้วยภูมิสถาปัตย์ที่ป้องกันน้ำท่วมได้อย่างไร
ตัวอย่างของการใช้การออกแบบภูมิสถาปัตย์ เพื่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
วิกฤต! ชาวกาญจน์เดือดร้อนหนัก คน ‘เผาไร่อ้อย’ ขี้เถ้าปลิวเกลื่อนเมือง ค่าฝุ่น PM2.5 พุ่ง
หนังสือพิมพ์ มติชน
ความซับซ้อนของปัญหาฝุ่นพิษ ในกาญจนบุรี ข้อสังเกตเชิงพื้นที่
: โดย ณิชภัทร์ กิจเจริญ