การป้องกันโรค
กรมควบคุมโรคประกาศเตือน 5 โรค 3 ภัยสุขภาพ แนะประชาชนรับมือช่วงฤดูหนาว
ไข้หวัดใหญ่ หัด ปอดอักเสบ อุจจาระร่วง มือปากเท้า หนาวตาย อุบัติเหตุ สูดก๊าซพิษจากเครื่องทำน้ำอุ่นแก๊ส