CoronaVirus2019
การระบาดของ โคโรนาไวรัส (COVID-19)
ลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ ธค.62 ที่เริ่มระบาดจนถึงปัจจุบัน
การ lockdown ต้องควบคู่กับการยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ในการควบคุม Covid-19 ให้ครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศ
เรียน online ต่างกับเรียนในชั้นเรียน
เตรียมความพร้อม ปลดล็อคสู่ ‘ฐานวิถีชีวิตใหม่’ ต้องปรับทั้ง กายใจ เศรษฐกิจ และสังคม ไปพร้อมกัน
เสวนาทั้งเรื่องทางธรรม ทางเศรษฐศาสตร์ ทางสังคม และทางระบาดวิทยา
COVID-19 Literacy
Health Literacy คือ สิ่งที่ลดการระบาดของ COVID-19 ในช่วงที่ยังไม่มีวัคซีน
ดูชัดๆ! หมอทดลองเอง พิสูจน์ ใส่หน้ากากอนามัยวิ่ง อันตรายจริงหรือไม่
พิจารณาจาก Methodology แล้วน่าจะเชื่อถือได้ จะเอา Result มาสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อแนะนำประชาชนอย่างไร ?
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ SARS-CoV2 ที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 ไม่ติดและไม่แพร่ผ่านสัตว์น้ำ :
จากข้อมูลถึงปัจจุบัน ไม่มีการติดไปสู่สัตว์น้ำ
The Next Normal ภูมิคุ้มกันของสังคมไทยในอนาคต : โดย ธงชัย สมบูรณ์
หลัง Covid-19 อะไรที่จะเป็น Next Normal
เลขาฯกสทช. ชี้โลกยุคใหม่ อิทธิพล OTT ชี้นำให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีได้
Believing is seeing คือสิ่งที่จะมาแทน Seeing is believing
4 Wave จาก Covid-19 ต่อ ระบบสุขภาพไทย
ตอนนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ที่ Wave ที่ 1 และอีก 3 Wave ที่จะตามมาคืออะไร
หมอจุฬาฯ โพสต์ความจริง 20 ประการ “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” คาดช่วงเวลาหยุดระบาด
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
โลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หลัง COVID-19 จบลง
นานาทัศนะ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลัง COVID-19
เชื้อ SARS-CoV2 ซึ่งเป็นต้นเหตุของ COVID-19 อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานเท่าไร
การติดเชื้อจากการสัมผัสเนื่องจากเชื้อมีชีวิตที่พื้นผิวต่างๆได้แตกต่างกัน
จะเชื่อการพยากรณ์จำนวนราย COVID-19 ค่ายไหนดี
เป็นหมื่น เป็นแสน หรือเป็นล้าน
สรุปข้อมูลการระบาดของ COVID-19 ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา
ประเมินความสำเร็จของมาตรการการควบคุม COVID-19 ด้วย กราฟ
Coronavirus: Why You Must Act Now.
วิวัฒนาการชอง SARS-CoV-2 (ไวรัสที่ทำให้เกิดโรค COVID-19)
แบบแผนการระบาดของ COVID-19 จะจบเร็วหรือจบช้า
อ่านแล้วจะได้คำตอบว่าอยากให้จบเร็วหรือจบช้า
สรุปสถานการณ์ระบาด และความรู้เชิงประจักษ์ ของโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19)
ช่วง ธ.ค.-19 กพ.63 (ไม่รวมส่วนของการรักษา)
ไวรัสโคโรนา 2019 แพร่เร็ว-ตรวจยาก ‘หน้ากากอนามัย-ล้างมือ’ ยังจำเป็น
นพ.ธีรวัฒน์ เหมะจุฑา
ล้างมือ!ป้องกันโรคโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019ได้
กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
หน้ากากอนามัยแบบผ้า (หน้ากากทางเลือก)
ไขข้อสงสัย รับมือ “ไวรัสโคโรนา”
ศ.นพ.ธีรวัฒน์ เหมะจุฑา
การระบาดอย่างรวดเร็วของโรคปอดบวมอู่ฮั่น โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
มารู้จักโคโรนาไวรัส สายพันธ์ใหม่ (clip สัมภาษณ์)
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
จีนสร้าง รพ.หั่วเสินซาน ขนาด 1000 เตียงเสร็จภายใน 10 วัน เพื่อสร้างรองรับผู้ป่วย corona virus ที่อู่ฮั่น
ผู้เชี่ยวชาญแนะร่วมป้องกันเข้มงวดไวรัสโคโรน่า ลดความสูญเสียน้อยสุด
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
การติดต่อเชื้อโรคทางอากาศและการสวมหน้ากากอนามัย
กรมควบคุมโรค
กรมสุขภาพจิต แนะใช้หลัก 3 ประการ คือ I am, I have และ I can
นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต
ฟังหูไว้หู เรื่องไวรัวอู่ฮั่น
ใช้สติ เพื่อให้ตระหนักโดยไม่ตระหนก
การตรวจวินิจฉัยไวรัสอู่ฮั่นตรวจอย่างไรจึงมั่นใจว่าใช่ไม่ใช่
การพัฒนา Probe and Primer ที่เฉพาะกับ Corona Virus 2019