กลับหน้าเดิม
เราควรกินอาหารไม่หวาน ไม่มัน ไม่เค็ม และเพิ่มผักผลไม้
1.เหตุผลที่ไม่ควรกินชานมไข่มุกบ่อยๆ
2.ลดเค็มลดได้หลายโรค ตอนที่ 1/3 RAMA Channel
3.ลดเค็มลดได้หลายโรค ตอนที่ 2/3 RAMA Channel
4.ลดเค็มลดได้หลายโรค ตอนที่ 3/3 ลดที่เดือนละ 10% 3 เดือนจะลดได้ 30%
5.ลดเค็ม ลดเกลือ เพื่อลดโรค ภาษาเหนือ
6.คนไทยบริโภคเกลือและโซเดียมเกินความจำเป็น
7.คนไทยป่วยเป็นโรคไตถึง 8 ล้่านคน ต้องฟอกไตปีละ แสนคน การลดเค็มจะช่วยป้องกันโรคไต
8.ล้างไตช่องท้อง สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง