กลับหน้าเดิม
เราไม่ควรด่วนสรุปว่าการปวดศีรษะและเวียนศีรษะมาจากโรคความดันโลหิต สูงเท่านั้น ควรตรวจวัดความดันโลหิต และหาสาเหตุอย่างละเอียด ก่อนใช้ยาลดความดันโลหิต
1.ปวดหัว ตรงไหน บอกอะไรเราบ้าง.. 2.42 นาที
2.โรคไมเกรน โรคปวดหัวข้างเดียว (Migrain)