กลับหน้าเดิม
เราควรกินอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลาง และล้างมือให้สะอาด
1.ยาฉีดหายเร็วกว่ายากิน จริงหรือ