กลับหน้าเดิม
เราควรเฝ้าระวังเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะและยาที่ทำให้เสพติดได้
1.ยาบางชนิดกินร่วมกับนมไม่ได้