กลับหน้าเดิม
หากเราพบผู้ป่วยฉุกเฉิน ควรแจ้ง 1669 และปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตหากมีภาวะหัวใจหยุดเต้น
1.ไฟฟ้าช็อต ปฐมพยาบาลอย่างไรให้ถูกวิธี
2.Reduction CVD Risk with Therapeutic Lifestyle Change (TLC)
3.เด็กโดนน้ำร้อนลวก ต้องปฐมพยาบาลอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ
4. สิ่งแปลกปลอมติดคอเด็กเล็ก ปฐมพยาบาลอย่างไร
5.โดนงูกัดจะทำอย่างไร