การประชุม/อบรม
ประเมินความสำเร็จของมาตรการการควบคุม COVID-19 ด้วย กราฟ
วันที่ 26 มี.ค. 63 ** **

พิจารณาข้อมูล COVID-19 ถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำ # อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
วันที่ 19 มี.ค. 63 ** **

Coronavirus: Why You Must Act Now.
วันที่ 12 มี.ค. 63 ** **

การระบาดของ โคโรนาไวรัส อู่ฮั่น
วันที่ 3 ก.พ. 63 ** **

ลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ ธค.62 ที่เริ่มระบาดจนถึงปัจจุบัน
การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศของสถานีตรวจอากาศต่างๆ
วันที่ 27 พ.ย. 62 ** **

การขับเคลื่อน Health Literacy ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
วันที่ 10 ธ.ค. 62 ** **

ตีแผ่ปัญหาและจะก้าวข้ามปัญหาเรื่อง Health Literacy อย่างไร
TQA New Criteria 2020 - Ecosystem, Supply Network, Culture
วันที่ 16 ม.ค. 63 ** **

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
วันที่ 9 ม.ค. 63 ถึง 10 ม.ค. 63 ** **

ประใหญ่ประจำปี ที่ มิราเคิล 9-10 มค.63
Child Development กว่าจะเป็น DSPM , DAIM
วันที่ 9 ธ.ค. 62 ** **

ประวัติความเป็นมาจาก Anamia 49 มาเป็น DSPM,DAIM
การฝึกอบรมครูฝึก ผู้สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
วันที่ 14 ส.ค. 62 ถึง 16 ส.ค. 62 ** ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 รพ.ศิริราช **

มูลนิธิถัยรักษ์ ฯ ได้จัดประชุมครูฝึกให้มีความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม และทักษะ BSE ที่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
การอธิบายปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาจากแผนที่อากาศ
วันที่ 12 ต.ค. 62 ** **

ติดตามสภาพภูมิอากาศจากแผนที่อากาศเเพื่อเตือนภัย PM 2.5
กรมควบคุมโรคประกาศเตือน 5 โรค 3 ภัยสุขภาพ แนะประชาชนรับมือช่วงฤดูหนาว
วันที่ 20 ต.ค. 62 ** **

ไข้หวัดใหญ่ หัด ปอดอักเสบ อุจจาระร่วง มือปากเท้า หนาวตาย อุบัติเหตุ สูดก๊าซพิษจากเครื่องทำน้ำอุ่นแก๊ส
7th International Health Literacy Conference Ho Chi Minh city Vietnam
วันที่ 10 พ.ย. 62 ถึง 12 พ.ย. 62 ** **

THLA ได้ไปรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการ Health Literacy ของประเทศไทย
Global Recommendation on Physical Activity for Health
วันที่ 4 ก.ย. 62 ** WHO **

วิถีชีวิตเนือยนิ่ง (Sedentary Lifestyle) เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญลำดับที่ 4 ต่ออัตราการตายของโลก รองจาก ความดันโลหิตสูง สูบบุหรี่ และน้ำตาลในเลือดสูง
Promote Health Promote SDGs
วันที่ 21 พ.ย. 60 ถึง 24 พ.ย. 60 ** Shanghai Declaration **

การประชุมส่งเสริมสุขภาพโลกครั้งที่ 9 ที่เซี่ยงไฮ้ เน้นสาระสำคัญคือ SDGs จะบรรลุเป้าหมายได้ หัวใจหลักคือการส่งเสริมสุขภาพ
Healtht Literacy ในฐานะที่เป็นวาระของโลกและวาระของประเทศไทย
วันที่ 21 พ.ย. 60 ถึง 24 พ.ย. 60 ** Shanghai Declaration **

Health Literacy เป็นวาระของโลก และเป็นวาระในการปฏิรูปประเทศที่จะเผชิญหน้ากับโรคในศตวรรษที่ 21 และ Digital World ในยุค 5 G
Health Promotion as Public Health Goal
วันที่ 21 พ.ย. 60 ถึง 24 พ.ย. 60 ** Don Nutbean **

การส่งเสริมสุขภาพคือการเพิ่มความสามารถให้กับบุคคลในการควบคุมสุขภาพและปัจจัยกำหนดสุขภาพ โดยทำผ่าน Information Education Communication (IEC),Social Mobilization และ Advocacy
3 เสาหลักในคำประกาศเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Declaration)
วันที่ 21 พ.ย. 60 ถึง 24 พ.ย. 60 ** Shanghai Declaration **

การจะบรรลุ SDGs ได้ WHO แนะนำให้ใช้การส่งเสริมสุขภาพ และ 3 เสาหลักได้แก่ Good Governance ,Healthy City และ Health Literacy
Otawa Charter ปฐมบทของการส่งเสริมสุขภาพ
วันที่ 21 พ.ย. 29 ** Ottawa Charter **

ปี 1986 มีการประชุมส่งเสริมสุขภาพโลกครั้งที่ 1 ที่กรุง Ottawa ได้มีการกำหนดนิยามและกลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งสามารถใช่ได้จนถึงปัจจุบัน
Bangkok Charter 2005 และ Jakatar Declaration 1997
วันที่ 7 ส.ค. 48 ถึง 11 ส.ค. 48 ** Bangkok Charter **

การประชุมส่งเสริมสุขภาพโลกครั้ง 4-8 ครั้งที่ 4 ได้ออกคำประกาศจาการ์ตา และครั้งที่ 6 ได้ออกกฏบัตรกรุงเทพ ฯ หรือรู้จักกันในชื่อย่อว่า PIRAB