การประชุม/อบรม
Review Health Litercy Healthcare Setting
วันที่ 23 ก.ย. 63 ** **

Review Literature เกี่ยวกับ Healht Literate Organization
สถานการณ์ Covid-19 (ณ.วันที่ 7 กย.63)
วันที่ 8 ก.ย. 63 ** **

การระบาดของ โคโรนาไวรัส (COVID-19)
วันที่ 15 ส.ค. 63 ถึง 3 ก.พ. 63 ** **

ลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ ธค.62 ที่เริ่มระบาดจนถึงปัจจุบัน
การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศของสถานีตรวจอากาศต่างๆ
วันที่ 24 ก.ค. 63 ถึง 27 พ.ย. 62 ** **

งบ 63 และ 64 ต่างพากันไปตายดาบหน้า
วันที่ 8 ก.ค. 63 ** **

โดย สมหมาย ภาษี
จะหลีกเลี่ยงไวรัสโคโรนาอย่างไรในขณะที่โลกกำลังจะกลับมาเปิดใหม่
วันที่ 19 มิ.ย. 63 ** **

How to avoid the virus as the world reopens
โต๊ะเรียนควรห่างกันเท่าไร จึงจะเพียงพอในการลดโอกาสการแพร่เชื้ออย่างเหมาะสม
วันที่ 18 มิ.ย. 63 ** **

1 กค.63 วันเปิดเทอม จะจัดระยะห่างของโตีะ เท่าไร
การ lockdown ต้องควบคู่กับการยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ
วันที่ 23 พ.ค. 63 ** **

ในการควบคุม Covid-19 ให้ครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศ
เรียน online ต่างกับเรียนในชั้นเรียน
วันที่ 19 พ.ค. 63 ** **

เตรียมความพร้อม ปลดล็อคสู่ ‘ฐานวิถีชีวิตใหม่’ ต้องปรับทั้ง กายใจ เศรษฐกิจ และสังคม ไปพร้อมกัน
วันที่ 18 พ.ค. 63 ** **

เสวนาทั้งเรื่องทางธรรม ทางเศรษฐศาสตร์ ทางสังคม และทางระบาดวิทยา
COVID-19 Literacy
วันที่ 12 พ.ค. 63 ** **

Health Literacy คือ สิ่งที่ลดการระบาดของ COVID-19 ในช่วงที่ยังไม่มีวัคซีน
ดูชัดๆ! หมอทดลองเอง พิสูจน์ ใส่หน้ากากอนามัยวิ่ง อันตรายจริงหรือไม่
วันที่ 10 พ.ค. 63 ** **

พิจารณาจาก Methodology แล้วน่าจะเชื่อถือได้ จะเอา Result มาสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อแนะนำประชาชนอย่างไร ?
Impact of regular Breast Self‐Examination on breast cancer size, stage, and mortality in Thailand
วันที่ 1 พ.ค. 63 ** **

สรุปผลโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม Phase ที่ 1 ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Breast Journal โดยการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ สามารถ พบก้อนมะเร็งขนาดเล็กกว่า พบมะเร็งระยะแรก และอัตรการรอดชีวิตสูงกว่ากลุ่มที่ตรวจเต้านมด้วยตนเองไม่สม่ำเสมอ
4 Wave จาก Covid-19 ต่อ ระบบสุขภาพไทย
วันที่ 27 เม.ย. 63 ** **

ตอนนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ที่ Wave ที่ 1 และอีก 3 Wave ที่จะตามมาคืออะไร
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
วันที่ 9 ม.ค. 63 ถึง 10 ม.ค. 63 ** **

ประใหญ่ประจำปี ที่ มิราเคิล 9-10 มค.63
Child Development กว่าจะเป็น DSPM , DAIM
วันที่ 9 ธ.ค. 62 ** **

ประวัติความเป็นมาจาก Anamia 49 มาเป็น DSPM,DAIM
โลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หลัง COVID-19 จบลง
วันที่ 13 เม.ย. 63 ถึง 4 เม.ย. 63 ** **

นานาทัศนะ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลัง COVID-19
เชื้อ SARS-CoV2 ซึ่งเป็นต้นเหตุของ COVID-19 อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานเท่าไร
วันที่ 10 เม.ย. 63 ** **

การติดเชื้อจากการสัมผัสเนื่องจากเชื้อมีชีวิตที่พื้นผิวต่างๆได้แตกต่างกัน
Beating Covid-19 ศุภวุฒิ สายเชื้อ
วันที่ 2 เม.ย. 63 ** **

หนังสือการแพทย์เขียนโดยนักเศรษฐศาสตร์การเงิน อ่านง่าย น่าอ่าน
การขับเคลื่อน Health Literacy ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
วันที่ 10 ธ.ค. 62 ** **

ตีแผ่ปัญหาและจะก้าวข้ามปัญหาเรื่อง Health Literacy อย่างไร
การฝึกอบรมครูฝึก ผู้สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
วันที่ 14 ส.ค. 62 ถึง 16 ส.ค. 62 ** ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 รพ.ศิริราช **

มูลนิธิถัยรักษ์ ฯ ได้จัดประชุมครูฝึกให้มีความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม และทักษะ BSE ที่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
การอธิบายปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาจากแผนที่อากาศ
วันที่ 12 ต.ค. 62 ** **

ติดตามสภาพภูมิอากาศจากแผนที่อากาศเเพื่อเตือนภัย PM 2.5
7th International Health Literacy Conference Ho Chi Minh city Vietnam
วันที่ 10 พ.ย. 62 ถึง 12 พ.ย. 62 ** **

THLA ได้ไปรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการ Health Literacy ของประเทศไทย
Global Recommendation on Physical Activity for Health
วันที่ 4 ก.ย. 62 ** WHO **

วิถีชีวิตเนือยนิ่ง (Sedentary Lifestyle) เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญลำดับที่ 4 ต่ออัตราการตายของโลก รองจาก ความดันโลหิตสูง สูบบุหรี่ และน้ำตาลในเลือดสูง
Promote Health Promote SDGs
วันที่ 21 พ.ย. 60 ถึง 24 พ.ย. 60 ** Shanghai Declaration **

การประชุมส่งเสริมสุขภาพโลกครั้งที่ 9 ที่เซี่ยงไฮ้ เน้นสาระสำคัญคือ SDGs จะบรรลุเป้าหมายได้ หัวใจหลักคือการส่งเสริมสุขภาพ
Healtht Literacy ในฐานะที่เป็นวาระของโลกและวาระของประเทศไทย
วันที่ 21 พ.ย. 60 ถึง 24 พ.ย. 60 ** Shanghai Declaration **

Health Literacy เป็นวาระของโลก และเป็นวาระในการปฏิรูปประเทศที่จะเผชิญหน้ากับโรคในศตวรรษที่ 21 และ Digital World ในยุค 5 G
Health Promotion as Public Health Goal
วันที่ 21 พ.ย. 60 ถึง 24 พ.ย. 60 ** Don Nutbean **

การส่งเสริมสุขภาพคือการเพิ่มความสามารถให้กับบุคคลในการควบคุมสุขภาพและปัจจัยกำหนดสุขภาพ โดยทำผ่าน Information Education Communication (IEC),Social Mobilization และ Advocacy
3 เสาหลักในคำประกาศเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Declaration)
วันที่ 21 พ.ย. 60 ถึง 24 พ.ย. 60 ** Shanghai Declaration **

การจะบรรลุ SDGs ได้ WHO แนะนำให้ใช้การส่งเสริมสุขภาพ และ 3 เสาหลักได้แก่ Good Governance ,Healthy City และ Health Literacy
Otawa Charter ปฐมบทของการส่งเสริมสุขภาพ
วันที่ 21 พ.ย. 29 ** Ottawa Charter **

ปี 1986 มีการประชุมส่งเสริมสุขภาพโลกครั้งที่ 1 ที่กรุง Ottawa ได้มีการกำหนดนิยามและกลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งสามารถใช่ได้จนถึงปัจจุบัน
Bangkok Charter 2005 และ Jakatar Declaration 1997
วันที่ 7 ส.ค. 48 ถึง 11 ส.ค. 48 ** Bangkok Charter **

การประชุมส่งเสริมสุขภาพโลกครั้ง 4-8 ครั้งที่ 4 ได้ออกคำประกาศจาการ์ตา และครั้งที่ 6 ได้ออกกฏบัตรกรุงเทพ ฯ หรือรู้จักกันในชื่อย่อว่า PIRAB