ข้อ 1.นิยามการของการส่งเสริมสุขภาพ ข้อใดถูก


ข้อ 2.การรูปด้านล่าง ให้ตอบคำถามข้อ 2-5
Health Promotion Output Model


ข้อ 3.ในระดับของ Healt Promotion output ข้อใดถูก


ข้อ 4.ในระดับ Health promotion outcome (Intermediate health outcome) ข้อใดถูก


ข้อ 5.ในระดับ Health and social outcome ข้อใดถูก


ข้อ 6.Health Literacy มีความสัมพันธ์กับ Health Promotion อย่างไร


ข้อ 7.การรูปด้านล่าง ให้ตอบคำถามข้อ 7-8
Ottawa Charter


ข้อ 8.ถ้าเปรียบเทียบระหว่าง 3 strategy ของ Ottawa Charter (ภาพที่ 2) กับ 3 Core Health Promotion Action ที่เสนอโดย Don Nutbeaม (ภาพที่ 1) ข้อใดถูกต้อง


ข้อ 9.จากรูปในการประชุมส่งเสริมสุขภาพโลกครั้งที่ 9 ที่เซี่ยงไฮ้ สรุปสาระสำคัญของ Shanghai Declaration ให้ตอบคำถามข้อ 9-10
เสาหลักของการส่งเสริมสุขภาพได้แก่ อะไรบ้าง
Ottawa Charter


ข้อ 10.สาระสำคัญของแต่ละเสาหลักคืออะไร