อาจารย์ ประพิน ออกเวหา

อาจารย์ประพิน ออกเวหา ผู้ที่เคยมาอาคารสโมสรเสือป่าเมื่อปี 2489 เมื่อครั้งเป็นนักเรียนที่โรงเรียนราชโบริการ์ เพื่อมาทำความสะอาดเสือป่า เพื่อรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) พร้อมด้วยสมเด็จพระอนุชาธิราช (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาล (สมเด็จย่า) เมื่อครั้งเสด็จมาทรงเครื่องว่างที่อาคารสโมสรเสือป่า ก่อนที่จะเสด็จไปยังวังไกลกังวล หัวหิน อาจารย์ประพิน ได้หยิบหนังสือที่ท่านแต่ง ชื่อ ช่วงหนึ่ง แห่งกาลเวลา เพื่อให้ยืมอ่าน เนื่องจากเหลืออยู่เล่มเดียว จึงได้ Scan (อ่านรายละเอียดได้ที่นี่) ในหน้า 68-71 ของหนังสือเล่มนี้ ได้เล่าถึงเหตุการณ์ในวันที่ 17 ก.พ.2489 วันที่ทั้ง3 พระองค์เสด็จมาที่อาคารสโมสรเสือป่าแห่งนี้ รายละเอียด ด้านล่าง


เรือโท อากาศ มานะเลิศ เขียนเรื่องเหตุการณ์วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2489


คำให้สัมภาษณ์ อาจารย์สุทัศน์ ออกเวหา

อาจารย์สุทัศน์ ออกเวหา อายุ 84 ปี (คำนวณอายุในปี 2555) เริ่มรับราชการเป็นครูสอนที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เมื่อปี 2494 ต่อมาในปี 2503 ย้ายมาทำงานที่ศึกษาธิการเขต 5 ดูแล 7 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ (จังหวัดนครปฐมอยู่ที่เขต 1) ทำหน้าที่เป็นศึกษานิเทศน์ การศึกษาของไทยสมัยนั้นได้รับการช่วยเหลือจาก UNESCO ในปี 2508 ได้ย้ายไปจังหวัดสงคราม และย้ายกลับมาที่ศึกษาธิการเขต 5 อีกครั้งเมื่อปี 2514 ต่อมาไปช่วยราชการที่ส่วนกลาง (กรมวิชาการ) ในปี 2517 และลาออกจากราชการ 1 ปีก่อนเกษียณราชการ ในปี 2529 เพื่อไปทำงานที่ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีตำแหน่งก่อนเกษียณคือ ในตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศน์
อาจารย์สุทัศน์ เล่าให้ฟังว่า ที่ดินโดยรอบอาคารสโมสรเสือป่านั้นเป็นของลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยศึกษาธิการเขต 5 เป็นผู้ดูแลอาคารสโมสรเสือป่า ช่วงที่มาทำงานในปี 2494 ก็เคยถีบจักรยานมาที่นี่ ถนนศรีสุริยวงศ์เป็นถนนราดยาง 2 เลนแคบๆ ไปสุดที่เขาวัง บริเวณรอบอาคารสโมสรเสือป่า เป็นที่โล่งไม่มีอาคารเนื่องจากยังไม่มี โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก และโรงเรียนเทคนิคราชบุรี ยกเว้นอาคารเสือป่าที่ตั้งตระหง่านอยู่ที่นั้นเพียงตึกเดียว จำได้ว่ารอบบริเวณอาคารสโมสรเสือป่า มีต้นจามุรีอยู่มาก และมีนกไม่ทราบชื่ออะไรมาออกไข่ ซึ่งชาวบ้านมักจะเอาไข่นกไปกิน บริเวณที่ตั้งของศาล เป็นหัวสนามบิน ตัวสนามบิน ทอดยาว ไปโรงเรียนราชบริกาในปัจจุบัน ไปถึงโรงเรียนเทคนิค พื้นสนามบินไม่ได้เทปูน เป็นเพียงดินอัดแน่น และเป็นที่ขึ้นลงของเครื่องบินลำเล็กๆ ไม่ทราบว่าเลิกใช้สนามบินเมื่อปีใด แต่ใน 2494 สนามบินก็ไม่ได้ใช้แล้ว 

เกี่ยวกับอาคารสโมสรเสือป่าที่ใช้เป็นศูนย์ควบคุมคุดทะราด อาจารย์เล่าว่า สมัยก่อนมีโรคคุดทะราด (Yaw) ระบาด พบมากที่อำเภอปากท่อ ซึ่งอำเภอปากท่อเป็นอำเภอที่กันดารน้ำ ทางสาธารณสุขได้มาขอ้อาคารสโมสรเสือป่า เป็นที่ให้การรักษา โดยมีหมดฝรั่งมาให้การรักษา ท่านแรกชื่อ หมอฮะกิ้น ซึ่งเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายจีน อีกคนเป็นหมอชาวสวีเดน ผมทองทั้งหัว ซึ่งบริเวณใกล้ถนนศรีสุริยวงศ์ในขณะนั้น มีอาคารอยู่หลังเดียวที่มีสภาพดี เป็นของคนทำเหมืองที่ผาปกค้างคาว ซึ่งให้หมอฝรั่งเช่า ซึ่งตัวตึกยังอยู่ ถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้รื้อ อยู่ที่ถนนศรีสุริยวงศ์ ถ้ามาจากเขาวังก่อนจะถึงแยกที่จะเลี้ยวซ้ายไปตลาดกำนันหลักประมาณ 100 เมตร จะเห็นอาคารดังกล่าว ซึ่งคุณลุงสุทัศน์ก็พาพวกเรา เพื่อไปดูอาคารดังกล่าว

อาคารสโมสรเสือป่า ได้ถูกใช้เป็น ศูนย์ควบคุมคุดทะราด ภาพนี้ถ่ายเมื่อปี 2501

อาคารที่หมอฝรั่งที่มาเป็นที่ปรึกษาและรักษาโรคคุดทะราดให้ไทย เช่าเพื่อพักอาศัย

หมอชาวต่างประเทศ ขององค์การอนามัยโลก ที่มาเป็นที่ปรึกษาในการรักษาคุดทะราด

ภาพชาวต่างประเทศน่าจะเป็นหมอฝรั่งที่อาจารย์สุทัศน์ เล่าให้ฟัง