ช่วยกันพิจารณา 2 เรื่องด้านล่างนี้
  1. อัตราป่วยตายจาก COVID-19 ของอิตาลี สูงถึง 8.2 % เพราะเหตุใด
  2. ดูกราฟย้อนหลัง 4 ประเทศ ได้แก่ อิตาลี สเปน เยอรมัน USA ทีมีผ้ป่วยสะสมขณะนี้อย่างน้อยเกือบหมื่นราย ว่าเขาใช้เวลากี่วัน ที่จำนวนผู้ป่วนรายใหม่ เพิ่มจาก 60-70 รายต่อวัน พัฒนามาจนมีผู้ป่วยมากมายในตอนนี้

อัตราป่วยตายของประเทศ่ต่างๆ

สิ่งที่เกิดขึ้นในอิตาลี หรือมณฑล หูเป่ย คือ ถ้าจำนวน COVID-19 มากจนระบบสาธารณสุขรองรับไม่ได้แล้ว จะกระทบคุณภาพการบริการ ทำให้อัตราตายจาก COVID-19 สูงกว่าประเทศอื่น

ดูข้อมูลย้อนหลังของ ผุ้ป่วย COVID-19 รายใหม่ ของ 4 ประเทศ แล้วกลับมามองไทย

กราฟของประเทศไทย เทียบกับอีก 4 ประเทศ ได้แก่ อิตาลี สเปน เยอรมัน และ USA เราจะพบว่า เมื่อย้อนไปดูจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ของทั้ง 4 ประเทศ ที่ใกล้เคียงกับ 60 ราย ที่เป็นผู้ป้วยรายใหมของวันที่ 19 มีค.63 ของประเทศไทยนั้น จะพบว่า
  1. อิตาลี มีผู้ป่วยรายใหม่ 78 รายเมื่อวันที่ 27 กพ.63 (21 วันที่แล้ว) แต่วันที่ 19 มีค.63 มีผู้ป่วยรายใหม่ 4200 รายต่อวัน
  2. สเปน มีผู้ป่วยรายใหม่ 56 รายเมื่อวันที่ 8 มี.ค.63 (11 วันที่แล้ว) แต่วันที่ 19 มีค.63 มีผู้ป่วยรายใหม่ 2530 รายต่อวัน
  3. เยอรมัน มีผู้ป่วยรายใหม่ 72 รายเมื่อวันที่ 29 กพ .63 (19 วันที่แล้ว) แต่วันที่ 19 มีค.63 มีผู้ป่วยรายใหม่ 1040 รายต่อวัน
  4. USA มีผู้ป่วยรายใหม่ 44 รายเมื่อวันที่ 3 มี.ค.63 (16 วันที่แล้ว) แต่วันที่ 19 มีค.63 มีผู้ป่วยรายใหม่ 3550 รายต่อวัน
  5. ประเทศไทย มีผู้ปวยรายใหม่ 60 รายเมื่อวันที่ 19 มี.ค.63 แล้วอีก 10-20 วันข้าหน้า จะเพิ่มเป็นกี่ราย ? ถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำ ตาม # อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ