ใส่หน้ากาก 2 ชั้น

  1. ทำไมถึงต้องใส่หน้ากาก 2 ชั้นเพื่อป้องกันโควิด-19 และใส่อย่างไร
  2. ใส่หน้ากาก 2 ป้องกันได้เพิ่มขึ้นเท่าไร
  3. วิธีการทดสอบว่าหน้ากากทำงานได้ดี
  4. อะไรคือสิ่งที่ควรทำ (DOs)
  5. อะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทำ (DON'Ts)

ทำไมถึงต้องใส่หน้ากาก 2 ชั้นเพื่อป้องกันโควิด-19 และใส่อย่างไร

ในชวงการระบาดของโควิด-19 ผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำให้ใช้หน้ากาก 2 ชั้น ในทางปฏิบัตินิยมเรียกว่า "Double masking " โดยให้เหตุผลว่า การใส่หน้ากาก 2 ชั้นสามารถจะป้องกันโควิด-19 ได้มากขึ้น แต่การใส่หน้ากาก 2 ชั้นนั้น ชั้นในต้องเป็นหน้ากากอนามัย (Surgical mask) และชั้นนอกเป็นหน้ากากผ้า (Cloth mask) เท่านั้น จะเป็นหน้ากากผ้า 2 ชั้นหรือหน้ากากอนามัยทั้ง 2 ชั้นไม่ได้ และต้องไม่สลับชั้น เอาหน้ากากผ้าอยู่ชั้นใน และหน้ากากอนามัยอยู่ชั้นนอก การใส่หน้าหน้ากาก 2 ชั้นสามารถป้องกันการรั่วไหลของอากาศจากข้างในออกสู่ภายนอก และทำให้หน้ากากแนบชิดกับใบหน้าได้มากขึ้น การศึกษาของศูนย์ควบตุมโรคของอเมริกา (US Center of Disease Control หรือ CDC) ดังนั้นเรามาดูกันว่า จะใส่หน้ากาก 2 ชั้นอย่างไร อะไรควรทำ (Do) และอะไรไม่ควรทำ (Don't)

ใส่หน้ากาก 2 ป้องกันได้เพิ่มขึ้นเท่าไร


วิธีทดสอบว่าหน้ากากทำงานได้ดี


อะไรคือสิ่งที่ควรทำ (DOs)


อะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทำ (DOs)