การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยใช้ข้อมูลจากการตรวจสุขภาพประจำปี
เพศ
ระบุเพศ
ปี
กรุณากรอกอายุ หน่วยเป็นปี
ซม.
กรุณาใส่เส้นรอบเอว
ซม.
กรุณาใส่ส่วนสูง
กิโลกรัม.
กรุณาใส่น้ำหนัก
มม.ปรอท
กรุณาใส่ความดันค่าบน
มม.ปรอท
กรุณาใส่ความดันค่าล่าง

ใส่ผลเลือดล่าสุด (ใส่ 0 ถ้าไม่มีผลเลือดรายการนั้น)

มก./ดล
กรุณาใส่ค่าโคเลสเตอรอลรวม
มก./ดล
กรุณาใส่ไขมันไตรกลีเซอไรด์
มก./ดล
กรุณาใส่ค่า HDL
มก./ดล
กรุณาใส่ค่า LDL
มก./ดล
กรุณาใส่ค่า FBS
มก./ดล
กรุณาใส่ค่า Serum Creatinie

ประวัติ เปลี่ยนหัวข้อให้ตรงกับข้อมูลของตัวคุณ

1.คุณทำงานหรือมีกิจกรรมทางกายแบบไหน
ระบุระดับของกิจกรรมทางกาย
2.คุณสูบบุหรี่ หรือไม่
ระบุว่าสูบบุหรี่หรือไม่
3.คุณกำลังรักษาเบาหวานอยู่
ระบุว่ารักษาเบาหวานหรือไม่
4.คุณกำลังรักษาความดันสูงอยู่
ระบุว่าเป็นโรคความดันสูงหรือไม่
5.คุณเป็นโรคหัวใจโดยแพทย์วินิจฉัย
ระบุว่าเป็นโรคหัวใจหรือไม่
6.คุณมีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ ประเภทหัวใจห้องบนสั่นพริ้ว (Atrial Fibrillation)
ระบุว่ามีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ AF
7.คุณมีหัวใจห้องล่างข้างซ้ายโต (LVH) พบโดยเอกซเรย์หรือตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ระบุว่ามี LVH หรือไม่
8.คุณพ่อเป็นโรคหัวใจขาดเลือดก่อนอายุ 55 ปี หรือคุณแม่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดก่อนอายุ 65 ปี
ระบุว่ามีประวัติครอบครัวหรือไม่
9.คุณพ่อหรือคุณแม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
ระบุว่าคุณพ่อหรือแม่เป็นความดันสูงหรือไม่
10.คุณพ่อหรือคุณแม่เป็นโรคเบาหวาน
ระบุว่าคุณพ่อหรือแม่เป็นความดันสูงหรือไม่