การประเมินความเสี่ยงต่อกระดูกหักโดยใช้ค่าความหนาแน่นมวลกระดูก
เพศ
ระบุเพศ
อายุ
ปี
กรุณากรอกอายุ หน่วยเป็นปี ปี
BMD T-Score
ค่าระหว่าง -4.0 ถึง +1.0
ค่าระหว่าง -4.0 ถึง +1.0

ท่านมีความเสี่ยงทางคลินิกเหล่านี้หรือไม่

1.เคยกระดูกหักในช่วงวัยผู้่ใหญ่ ไม่ว่าจากสาเหตุใดๆ ทั้งที่มีอาการหรือไม่มีอาการ
2.มีประวัติคุณพ่อหรือคุณแม่เคยกระดูกสะโพกหัก
3. ปัจจุบันท่านยังสูบบุหรี่อยู่หรือไม่
4. ปัจจุบันท่านกินยากลุ่มสเตียรอยด์ ในขนาดเทียบเท่ากับ เพร็ดนิโซโลน ตั้งแต่ 5 มก ต่อวัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน
5. ท่านได้รับการยืนยันจากแพทย์แล้วว่าเป็นโรค ข้อรูมาตอยด์ (Rhumatoid Arthritis)
6. ท่านเป็นโรคกระดูกพรุนแบบมีสาเหตุ (Secondary Osteoporosis) เช่น เป็นเบาหวานประเภทที่ 1 ,โรคการสร้างกระดูกบกพร่อง(Osteogenesis Imperfecta) เป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษ (Hyperthyroid) โดยไม่ได้รับการรักษาเป็นเวลานานมาแล้ว , หมดประจำเดือนก่อนอายุ 45 ปี ,เป็นโรคขาดอาหารเรื้อรังหรือเป็นโรคการดูดซึมอาหารผิดปรกติ เป็นโรคตับเรื้อรัง หรือต่อมฮอร์โมนเพศบกพร่อง (Hypogonadism)
7.ท่านรับประทานแอลกอฮอร์มากกว่า 3 หน่วยต่อวัน (เทียบเท่ากับเบียร์ 285 ซีซี หรือเหล้า 20 ซีซี หรือไวน์ 120 ซีซี) หรือไม่