การประเมิน GFR ใช้สูตร สมาคมโรคไต
เพศ
กรุณาเลือกเพศ
ปี
กรุณากรอกอายุ หน่วยเป็นปี
mg/dl
กรุณาใส่ Serun Creatinine ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ซม.
กรุณาใส่ส่วนสูง