สนามบินของทหารในจังหวัดราชบุรี อยู่ที่ไหน

คนรุ่นหลังจะได้ยินจากคำบอกเล่าต่อๆกันว่า บริเวณโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วิทยาเทคนิคราชบุรี ศาลากลาง เป็นบริเวณที่เป็นสนามบิน แต่ได้เลิกใช้ไปแล้ว ซึ่งผู้ที่จะให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ได้ดีที่สุดคือ อาจารย์ สนั่น จียังสุวัต ซึ่งเกิดเมื่อ พ.ศ. 2467 (อายุ 88 ปี ในปี 2555 ที่สัมภาษณ์) ท่านเป็นผู้บุกเบิกโดยไปสร้างอาคารหลังแรกของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ในพื้นที่ที่เดิมเป็นสนามบิน ในปี 2496
สรุปคำให้สัมภาษณ์ อ.สนั่น จียังสุวัฒ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.30 น.
ประวัติการทำงาน
 • เป็นครูใหญ่ตั้งแต่โรงเรียนช่างไม้ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคนิคราชบุรี แล้วเปลี่ยนเป็น วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ในปัจจุบัน
 • ได้ย้ายไปที่จังหวัดนครปฐม เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม เป็นศึกษานิเทศน์เขต 1 และสุดท้ายย้ายมาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

เกี่ยวกับพื้นที่สนามบินและตำแหน่ง Runway
คลายปริศนา Run way เป็นรูปตัว T ของ อาจารย์สนั่น
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ไปประชุมที่บางแสน จังหวัดชลบุรี ไปเห็นสะพานปลาจึงเดินจากปลายสะพานไปจนสุด เห็นหัวสะพานเป็นรูปตัว T ในช่วงเดินกลับเห็นรถที่มารับปลาสวนทางมา จากนั้นไปกลับรถที่หัวตัว T (ดังรูป) จึงเห็นภาพที่อาจารย์สนั่น จียังสุวัฒบอกว่า Run Way เป็นรูปตัว T โดยหัวตัว T อยู่ที่ฝั่งศาล ส่วนหางตัว T จะพาดจากโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์มายังวิทยาลัยเทคนิค

ตำแหน่ง สนามบิน และ Run way ของจังหวัดราชบุรี
ภาพแรก เป็นภาพจำลองสนามบินในปี 2456 ส่วนภาพหลัง คือ ที่ตั้งของหน่วยงานในบริเวณสนามบินในปี 2555
หาแนว Runway หลังจากสัมภาษณ์ อาจารย์สนั่น จียังสุวัฒน์
จิตนากร Run way สนามบิน น่าจะเป็น Single Runway ตัว Runway เป็นดินอัดแน่น กว้่างประมาณ 50 เมตร ถ้าใช้ Google Map ลากจากแนวอาคารในวิทยาลัยเทคนิคที่สร้างบน Runway ไปจนถึงหัวถนนยุติธรรม แนว Runway มาตรฐานของการบินจะกำหนดให้ทิศอ้างอิงคือทิศเหนือ ซึ่งเท่ากับ 360 องศา (มาตรฐานการบินจะตัด 0 ตัวท้ายออก เหลือ 36) ถ้าทิศตะวันออกอยู่ทาง 90 องศาของทิศเหนือ หรือเท่ากับ 9 ทิศใต้ 180 องศาหรือ 18 , ทิศตะวันตกจะอยู่ทาง 270 องศานับจากทิศเหนือ หรือเท่ากับ 27 แนว Runway จะอยู่ในแนวตะวันออก ไป ตะวันตก โดย
ภาพจำลอง Run way
ภาพจำลอง Runway น่าจะใกล้เคียงกับในภาพ คือ แนว Run way เป็นดินอัดแน่น สำหรับพื้นสนามบินอื่นที่ไม่ใช่ run wayเป็นพื้นดินมีหญ้าขึ้น โดย การ Take off จากฝั่งของศาล ไปยังโรงเรียนเทคนิค และ Landing จากฝั่งโรงเรียนเทคนิคไปยังฝั่งศาล และไปกลับเครื่องบินในส่วนของตัว T ที่อยู่ด้านศาล

ส่วนราชการต่างๆได้เข้ามาใช้พื้นที่ ตามลำดับดังนี้
 1. ศาลจังหวัดราชบุรีเดิมตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เป็นอาคารตึกก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น รูปทรงสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกรุ่นเก่า สร้างมาตั้งแต่ ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) สมัยหลวงศรีสัตยารักษ์ (ห้าว วิระศิริ) เป็นอธิบดีผู้พิพากษาและเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง อาคารศาลมีห้องโถงใหญ่ชั้นล่าง 1 ห้อง ซึ่งเป็นห้องพิจารณาคดี ด้านหลังเป็นระเบียงในตัว รอบ ๆ ห้องโถงใช้เป็นที่ทำการของเจ้าหน้าที่ศาล ระเบียงด้านหลังดัดแปลงเป็นห้องพักและห้องทำงานผู้พิพากษา ประตูหน้าต่างเป็นรูปโค้ง มีช่องลมฉลุเป็นลายกนกสวยงาม ชั้นบนมีห้องโถงใหญ่ 1 ห้อง ใช้เป็นห้องสมุดประจำศาล ระเบียงชั้นบนเป็นห้องเก็บสำนวนและพัสดุ เปิดเป็นที่ทำการศาลจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่ 1 เมษายน ร.ศ. 126 (พ.ศ. 2450) อาคารหลังนี้ได้ใช้งานมาถึงปี พ.ศ. 2496 ตัวอาคารได้ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา อาคารมีรอยแตกร้าวมากขึ้น เนื่องจากแรงระเบิดของสงครามมหาเอเชียบูรพา พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พระดุลยทรรศน์ปฏิภาณ ข้าหลวงยุติธรรมภาค 1 นายไฉน บุญยก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
  มีดำริที่จะสร้างศาลแห่งใหม่ขึ้น เนื่องจากตัวอาคารเดิมไม่ปลอดภัย สถานที่คับแคบ ห้องพิจารณาคดีมีไม่เพียงพอ เนื่องจากจำนวนอรรถคดีมีเพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงได้ของบประมาณจากทางรัฐบาลในปี พ.ศ. 2497 ได้งบประมาณมาเป็นจำนวนเงิน 1,456,000 บาท โดยให้กรมโยธา
  เทศบาลเป็นผู้จัดการสร้างอาคารศาลจังหวัดราชบุรีหลังใหม่ เป็นตึกแบบทรงไทย 2 ชั้น
  ชนิด 6 บัลลังก์ ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่
  25 กรกฎาคม พ.ศ. 2497 ขณะนั้นนายบุศย์ ขันธวิทย์ เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาล หลวง
  สุทธิภาศนฤพนธ์ เป็นข้าหลวงยุติธรรมภาค 1 ต่อมานายเฉลิม ทัตภิรมย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคนใหม่ได้ย้ายมาดำเนินการควบคุมการก่อสร้างต่อ และได้รับเงินงบประมาณเพิ่มเติมในการก่อสร้างเป็นเงิน 759,220 บาท เพื่อถมดิน ทำรั้วเหล็กรอบบริเวณ สร้างห้องเก็บสำนวน
  เสาธง เดินสายไฟจากถนนใหญ่มายังอาคาร
  อาคารศาลจังหวัดราชบุรีเปิดทำการ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2501 และได้ทำพิธีเปิดอาคารศาลจังหวัดราชบุรีหลังใหม่อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2502 ซึ่งเป็นวันชาติเดิม ขณะนั้นมีนายวิริยะ เกิดศิริ เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาล นายกำธร พันธุลาภ เป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด
  ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 กระทรวงยุติธรรมได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 33,000,000 บาท เพื่อก่อสร้างต่อเติมอาคารศาลจังหวัดราชบุรีอีก 1 หลัง เป็นตึก 3 ชั้น เชื่อมต่อทางเดินระหว่างอาคารหลังเดิมกับอาคารหลังใหม่ มีห้องพักผู้พิพากษา ห้องสมุด ห้องประชุม ห้องทำงานธุรการ ห้องเก็บสำนวน ห้องพิจารณา ศาลจังหวัดราชบุรีปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 399/12 ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 2. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2481 มีชื่อเดิมว่า โรงเรียนช่างไม้ราชบุรี ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ปีการศึกษา2482 ได้ย้ายไปปลูกในที่ราชพัสดุ ซึ่งเดิมติดกับโรงงานสุรา จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2496 ได้ย้ายมาอยู่ในที่ดินของกองลูกเสือป่าและสนามบิน อันเป็นตำบลที่อยู่ปัจจุบัน คือ เลขที่ 433 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 ปี พ.ศ. 2503 ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการผลิตช่างฝีมือขอองค์การ ส.ป.อ. ต่อมา พ.ศ.2510 ได้เข้าโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา ดำเนินการสอนประเภทวิชาช่าางอุตสาหกรรม 6 สาขา ปีการศึกษา 2513 ได้เปิดสอนประเภทวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ ปีการศึกษา 2519 ได้เปิดสอนประเภทวิชาพาณิชยกรรมและศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2542 วิทยาลัยดำเนินการสอนในระดับ ปวช. และ ปวส.รวมทั้งสิ้น 19 สาขาวิชา คือ ช่างยนต์ช่างกลโรงงาน ช่างเขียนแบบเครื่องมือกล ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง ช่างเทคนิคสถาปัตย์ คหกรรม อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป ผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ การบัญชี การเลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิจิตรศิลป์หัตถอุตสาหกรรม และศิลปประยุกต์  
 3. โรงเรียอนุบาลราชบุรี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2486 โดยยืมอาคารเรียนของโรงเรียนสตรีราชบุรี 1 ห้องเรียน มีครู 2 คน ครูใหญ่คนแรก คือ นางไสววัลย์ วัฒนพงศ์ ....พ.ศ. 2505 กรมสามัญศึกษาจัดสรรงบประมาณให้ 300,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ 008 จำนวน 1 หลัง มี 8ห้องเรียนและ 1 ห้องพักครู ในที่ดินของลูกเสือจังหวัดราชบุรี มีเนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา เงินงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ โรงเรียนจึงขอใช้เงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนสมทบอีก 100,000 บาท ....พ.ศ. 2506 ได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ในที่สร้างใหม่ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2506 โดยให้นางสาวอารี โพธิ์วิหก รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ตั้งแต่วันที่ 1มกราค2506 และได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนตามลำดับจนเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2529
 4. หน่วยงานของกรมอนามัย หลังจากปี 2509 ที่กระทรวงสาธารสุขโดยกรมอนามัยได้มอบที่ดิน 10 ไร่ บริเวณศูนย์ราชการ (ตั้งอยู่ที่โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ในปัจจุบัน) พร้อม อนาคารอนามัยจังหวัดและหน่วยควบคุมกามโรค ให้กับกองลูกเสือแห่งชาติ เพื่อแลกกับที่ดิน 11 ไร่ พร้อมอาคารสโมสรเสือป่า ที่เป็นของกองลูกเสือแห่งชาติ และได้เช่าที่ดินของกองลูกเสือแห่งชาติที่ติดกับที่ดิน 11 ไร่ดังกล่าว อีกประมาณ 20 ไร่ รวมเป็น 30 ไร่ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการปฏิบัติราชการ ดังนี้
  • สถานควบคุมคุดทะราด ใช้อาคารสโมสรเสือป่า เป็นที่ทำการ (ไม่ทราบว่าเริ่มใช้เป็นที่ทำการตั้งแต่ปีใด คาดว่าน่าจะก่อนปี 2500) เมื่อสถานการของคุดทะราดสงบลง ก็ได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ทำการของการควบคุมกามโรคแทน ในปีงบประมาณ 2521 ได้งบประมาณสร้างอาคารศูนย์กามโรคเขต 7 การก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2522 การให้บริการกามโรคก็ได้ย้ายจากอาคารสโมสรเสือป่า มาให้บริการที่อาคารหลังใหม่นี้
  • ก่อสร้างที่ทำการอนามัยจังหวัด ในปี 2510 หลังจากก่อสร้างแล้ว ได้ย้ายที่ที่ทำการอนามัยจังหวัดจากศาลากลางจังหวัดหลังเก่า (พิพิธภัณฑ์ราชบุรี) มาที่ที่ทำการใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในปัจจุบัน
  • ศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 7  โดยโครงสร้างของศูนย์จะมีโรงพยาบาลแม่และเด็กด้วย จึงมีการสร้างอาคารผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน รวมถึง ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และห้องอภิบาลเด็กทารกทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
  • วิทยาลัยผดุงครรภ์ เพื่อผลิตพยาบาลและผดุงครรภ์เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาล โดยเฉพาะในเรื่องอนามัยแม่และเด็ก
  • ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1. เดิมชื่อ …" หน่วยยานพาหนะภาคกลาง " สังกัดกองยานพาหนะ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการซ่อมบำรุงยานพาหนะ ของหน่วยราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตภาคกลางและภาคใต้ เริ่ม … ปฏิบัติงานครั้งแรกเมื่อปี พ . ศ . 2510 โดยอาศัยอาคารสำนักงานของหน่วยคุดทะราด (ตั้งอยู่ที่อาคารสโมสรเสื่อป่า) เป็นที่ทำการชั่วคราวบนเนื้อ ที่ 3 ไร่ 3 งาน หรือ 1,398 ตารางวา
   ในปี พ . ศ .2511 ได้รับการจัดสรรงบประมาณทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานถาวรขึ้นบนถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานในปัจจุบัน
 5. โรงเรียนราขโบริกานุเคราะห์ วันที่ 10 ก.พ.2514 โรงเรียนได้อนุมัติจากระทรวงมหาดไทยให้ใช้ที่ดินราชพัสดุ ซึ่งเคยเป็นสนามบินของจังหวัด 17 ไร่เศษ กรมสามัญศึกษาได้เห็นชอบในการแลกเปลี่ยนที่ดินและอาคารเดิมของโรงเรียน กับสำนักศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 5 มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่เศษ ได้แลกเปลี่ยนเมื่อ 29 ตุลาคม 2516 รวมเนื้อที่ 27 ไร่ 1 งาน 91 ตารางวา
 6. ที่ทำการประมงจังหวัดราชบุรี เปิดทำการเมื่อปี 2507 ในช่วงแรกใช้ชั้น 3 ของศาลจังหวัดเป็นสำนักงาน ต่อมาในปี 2539 ได้ก่อสร้างศูนย์ศูนย์ปฏิบัติการประมงจังหวัดราชบุรี จึงได้ย้ายมาสำนักงานเข้ามาตั้งแต่ปี 2540  ซึ่งมีอาคารสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 399 ถนนยุติธรรม อำเมืองเมือง จังหวัดราชบุรี มีเนื้อที่ รวม 2 ไร่ 1 งาน 81 ตารางวา

ประเด็นที่ควรศึกษาเพิ่มเติม
 1. เครื่องบินที่ใช้ในสมัยรัชกาลที่ 6 น่าจะเป็นรุ่นไหน และความยาวของ Runway ประมาณ 400 เมตรนั้น ยาวเพียงพอที่จะให้เครื่องบินรุ่นนั้นขึ้นลงได้หรือไม่ สงครามโลกครั้งที่ 2 ไทยสามารถผลิตเครื่องบินปีก 2 ชั้น ซึ่งสามารถผลิตได้ในปี 2470
 2. สนามบินดังกล่าว เลิกใช้ในปีไหน ทราบจากอาจารย์สนั่นว่า ในปี 2496 ที่มาอยู่ สนามบินไม่ได้ใช้มานานแล้ว
 3. อาคารสโมสรเสือป่า ใครเป็นคนสร้าง และสร้างเมื่อ พ.ศ.เท่าไร โดยมีการสันนิษฐานเป็น 2 กระแส คือ
  • กระแสที่ 1 บอกว่า พ่อค้า ประชาชน จังหวัดราชบุรี รวบรวเงินเพื่อจัดสร้างเพื่อถวายรัชกาลที่ 6.
  • กระแสที่ 2 บอกว่าสร้างจากเงินแผ่นดิน