ความเป็นสิ่งมีชีวิตในมนุษย์หรือคน สัตว์ประเภทต่างๆ เมื่อถึงคราวเจ็บป่วย หรือไม่สบายด้วยโรคชนิดใดชนิดหนึ่ง การหาหนทางเยียวยาทั้งของตนเองด้วยหลักการ วิธีการต่างๆ รวมไปถึงการค้นหาพืชสมุนไพรบางประเภทที่เข้ามารักษาความเจ็บป่วยนั้นๆ ก็เป็นลักษณะพิเศษของสิ่งที่มีชีวิตในโลกนี้ กัญชา เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งทั้งในแวดวงการแพทย์สาธารณสุข ศาสตร์แห่งโภชนาการ รวมไปถึงแวดวงแห่งการบันเทิงก็มีการนำกัญชามาใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

   ในยุคสมัยของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หรือรัฐบาลประยุทธ์ 2/1 ที่มี นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้สนับสนุนนโยบายกัญชาเสรีตามที่ได้หาเสียงไว้ก่อนมาอยู่ร่วมกับรัฐบาล โดยนายอนุทินได้กล่าวในที่ประชุมสัมมนาที่โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เรื่อง “กัญชาเสรีเพื่อการแพทย์” หวังว่านโยบายดังกล่าวจะมีประโยชน์ต่อประชาชนและได้ถูกบรรจุเป็นนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการพูด “ถ้าเราทำนโยบายนี้ไม่ได้ เราสูญพันธุ์อย่างแน่นอน ดังนั้น ต้องทำให้สำเร็จ” (bbc.com)

   วาระของกัญชาแห่งชาติได้มีสื่อหลายสำนักได้เผยแพร่คำสัมภาษณ์ของเจ้ากระทรวงดังกล่าว ถึงการผลักดันการใช้กัญชาเพื่อ “สันทนาการ” รัฐมนตรีอนุทินได้ตอบว่า นั่นเป็นเพียงผลพลอยได้ของนโยบายกัญชาเสรี ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่การใช้เพื่อการแพทย์ไม่ได้ทำไปเพื่อความเฮฮา หรือเอาไป “ปุ๊น” กันตามท้องถนน สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือปลดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติด ต้องผลักดันให้มีกฎหมายที่ใช้ในทางการแพทย์ได้อย่างเสรี หรือเป็นพืชวิสาหกิจชุมชน เราต้องได้เห็นการปลูกกัญชาบ้านละหกต้นอย่างแน่นอน…

   บรรดาสิ่งเสพติดทั้งหลายในโลกนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลผลิตมาจากพืชสมุนไพร อาทิ บุหรี่หรือยาสูบก็นำมาจากการปลูกต้นใบยาสูบ เหล้า ไวน์ส่วนหนึ่งมาจากการหมักของยีสต์ในน้ำองุ่น พืชกระท่อมที่มีการระบาดในเด็กเยาวชนในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดที่เขาเหล่านั้นนำมาเสพที่เรียกว่า “น้ำกระท่อม”

   เมื่อปลายปีที่แล้ว นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ต้องการปลดล็อกพืชกระท่อม โดยคณะรัฐมนตรีได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่. … พ.ศ. … เวลาต่อมา ครม.ได้อนุมัติร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อมที่มีข้อห้ามการโฆษณา ขาย และห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเสพกระท่อม นอกจากนั้นยังมีวาระแห่งการปลดล็อกคราฟต์เบียร์ บุหรี่ไฟฟ้าของข้อเสนอในพรรคฝ่ายค้าน

   การเสพติดสารเสพติดชนิดใดชนิดหนึ่งตั้งแต่ครั้งอดีตกาลที่ผ่านมาถึงยุคปัจจุบันและจะส่งถึงอนาคตของชาติบ้านเมือง ในอดีตมีทั้งฝิ่น เฮโรอีน สารระเหย โคเคน เอ็กซ์ตาซี่ เคนมผง ยาอี ยาบ้า ยากระตุ้นระบบสมองประสาทบางประเภท ย่อมนำมาซึ่งปัญหาของสังคมทั้งการศึกษาเล่าเรียน ธุรกิจผิดกฎหมายเกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด อาชญากรรมลัก วิ่ง ชิง ปล้น ฆ่า ข้อเท็จจริงหนึ่งคดีความที่เข้าสู่ศาลและเขาเหล่านั้นต้องโทษจองจำอยู่ในเรือนจำจำนวนมากก็ล้วนแล้วมาจากคดีเสพ ค้าขาย ครอบครอง

   ปัญหาดังกล่าวส่งผลตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชนไปจนถึงระดับนโยบายของรัฐบาล อะไร สิ่งใดที่รัฐบาลควรสนับสนุน หรือเป็นสิ่งต้องห้ามของพลเมืองในชาติบ้านเมือง

   ผู้ที่เสพติดการดื่มเบียร์ ไวน์ เหล้าหรือประเภทอื่นที่ดื่มแล้วเมามักจะมีคำที่เรียกว่า แอลกอฮอล์ลิซึ่ม (Alcoholism) ก็คือการดื่มในปริมาณที่มากติดต่อกันเป็นเวลานานจนกระทั่งไม่สามารถที่จะเลิกดื่มได้ หากหยุดดื่มจะมีอาการมือสั่น หงุดหงิด อาเจียน สับสน หัวใจเต้นเร็ว วิตกกังวล ซึมเศร้า จิตเภท ความภาคภูมิใจในตนเองอยู่ในระดับต่ำ ขาดการยับยั้งในการตัดสินใจในปัญหาต่างๆ หรืออาจจะประสาทหลอน แล้วนำไปสู่โรคไขมันพอกตับ โรคกระเพาะอาหาร ตับอ่อนอักเสบ โรคตับแข็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมอง ความดันโลหิตสูง หัวใจโต และนำไปสู่หัวใจล้มเหลวเสียชีวิต…

   ข้อเท็จจริงหนึ่งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเสพติดทุกประเภทในสังคมไทยเราทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายในรอบปีมีจำนวนเงินนับแสนล้านเป็นอย่างน้อยมิอาจจักรวมถึงงบประมาณของรัฐที่ได้จัดลงไปในนโยบายแห่งการรณรงค์ป้องกัน การดูแลรักษา การจับกุมปราบปราม นโยบายกัญชาเสรีที่ถูกนำเสนอในรัฐบาลนี้และมีหลักการวิธีการ ผลในการไปสู่วิถีแห่งการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งอยู่ในกระแสของสังคมไทยเรามาอย่างต่อเนื่อง ทิศทางของกัญชาเสรีในสังคมไทยเราในอนาคตจักเป็นเช่นไร…

   ข้อมูลหนึ่งในหลักฐานตำรายาที่มีชื่อว่า “คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์” หรือตำราโอสถพระนารายณ์ ได้มีพืชกัญชาเป็นยาตำรับหนึ่งเมื่อ 360 ปีที่ผ่านมาแล้ว ข้อเท็จจริงหนึ่งที่เราท่านสามารถพบเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมก็คือ การมีต้นกัญชาปลูกอยู่ในที่ดิน บ้านเรือน ชุมชนบางแห่งของจังหวัดต่างๆ การเสพก็มีทั้งเป็นมวนและเป็นบ้องที่ทำจากกระบอกไม้ไผ่ กัญชาถูกนำมาใส่ในอาหารเพื่อกระตุ้นในรสของอาหาร เมื่อไม่นานมานี้เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองได้ทำการจับกุมกัญชาแห้งที่อยู่ในรถบรรทุกเพื่อนำส่งปลายทาง…

   กรุงเทพโพลล์ ได้มีการสำรวจเรื่อง “ปลดล็อกกัญชา สู่พืชเศรษฐกิจใหม่ของไทย” เมื่อเร็ววันมานี้ ผลการสำรวจก็คือ รู้เรื่องการปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น ในร้อยละ52.3 ร้อยละ 17.3 เข้าใจว่าปลูกได้อย่างเสรี ร้อยละ 53.3 การปลูกบ้านละ 6 ต้นไม่เพียงพอต่อการสร้างรายได้ร้อยละ 44.7 ให้รัฐสนับสนุนผู้สนใจผลิตสินค้าการแปรรูปจากกัญชา…(มติชนสุดสัปดาห์ 26 มีนาคม-1 เมษายน 2564 หน้า 21)

   เสรีภาพในการเสพยาเสพติดทุกประเภทในสังคมไทยเราดูเสมือนว่าจักเสรี เข้าถึงอย่างเท่าเทียมทั้งวัยเด็กเยาวชนที่กำลังศึกษาเล่าเรียน คนที่ทำหน้าที่การงาน แหล่งผลิตทั้งในระบบและนอกระบบ การค้าขายที่เสรี รวมไปถึงการเข้าทำหน้าที่จับกุมปราบปรามของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องทำหน้าที่อย่างระมัดระวังจากอุบัติเหตุในชีวิตและความตายที่ต้องแลกเปลี่ยนกับการทำหน้าที่

   เสรีในนโยบายของรัฐบาลจักนำมาสู่ผลแห่งการรับผิดชอบต่อพลเมืองและสังคมในภาพรวมหรือไม่…

   วาระของนักการเมือง การเมืองในสังคมไทยเราการได้มาซึ่งอำนาจอาจจักนำมาด้วยผลประโยชน์ทั้งโดยตรงและอ้อมที่ประชาชนชาวบ้านที่ต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพไปรายวันอาจจักรู้ไม่เท่าทันของนักการเมืองบางคนที่มีวาระซ่อนเร้นอย่างแยบยล การติดยาเสพติดประเภทใด ประเภทหนึ่งรวมถึงการติดกัญชาอย่างถอนตัวไม่ขึ้น จริงอยู่กัญชาช่วยเรื่องการเจริญอาหาร ชะลอน้ำหนักลดในผู้ป่วยมะเร็ง ป้องกันการคลื่นไส้ อาเจียนในผู้ป่วยที่รับเคมีบำบัด รักษาโรคลมชัก รักษาภาวะโรคกล้ามเนื้อหดเกร็ง ผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อม ช่วยบรรเทาอาการหอบหืด ใช้ในการรักษาต้อหิน ลดอาการปวด รักษาโรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ ในตำรับศุขไสยาศน์ ของโอสถพระนารายณ์ กัญชาช่วยให้นอนหลับสบาย คลายเครียดรวมถึงตำรับทำลายพระสุเมรุ ช่วยแก้การแข็งเกร็งจากอัมพฤกษ์ อัมพาต…

   ผู้เขียนและท่านผู้อ่านบางท่านอาจจักเข้าใจว่า นโยบายกัญชาเสรีของรัฐบาลที่ได้นำเสนอในช่วงวันเวลาที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง เป็นผลไปสู่นักธุรกิจในระบบยาและเวชภัณฑ์ หรือธุรกิจอื่นที่นำกัญชามาใช้ในวัตถุประสงค์ที่ต่างกันก็เตรียมตัว หรืออาจจะพัฒนาธุรกิจของตนเองไปสู่ระบบการตลาดอย่างเต็มรูปแบบ การเข้าถึงกัญชาในบริบทต่างๆ ของผู้ใช้ ผู้เสพ รัฐในฐานะผู้กำหนดนโยบาย ติดตาม ตรวจสอบทั้งปริมาณและคุณภาพ สามารถที่จักบริหารจัดการวาระกัญชาเสรีได้อย่างรอบคอบรัดกุมหรือไม่…

   โลกแห่งกัญชาในบริบทของผู้เสพในแวดวงการบันเทิง ดูเสมือนจักช่วยให้การร้องเล่นเต้นรำ ท่าที อารมณ์ความรู้สึกจักเข้าสู่โลกแห่งความสับสนของชีวิตทั้งปัญหาส่วนตัว ครอบครัว หน้าที่การงาน เศรษฐกิจ สังคมและปัญหาของการเมืองที่เสมือนลิงติดแห ประชาชนทั่วไปทั้งประเทศยังคงไม่พบแสงสว่างถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการอยู่ในอำนาจของรัฐบาลไปอีกนานเท่าใด ดั่งวาทะของนายกรัฐมนตรีที่ได้กล่าวไว้เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ที่ว่า “…ทำไมถ้ามีการระแวงว่าผมจะสืบทอดอำนาจก็ไปแก้มา จะเลือกผมหรือไม่เลือกผมก็ไม่ได้ขัดข้อง ไม่เลือกก็ได้ ก็ไปแก้มา แก้ให้ได้ก็แล้วกัน…”

   กัญชาลิซึ่ม จะละม้ายคล้ายคลึงกับแอลกอฮอล์ลิซึ่มหรือไม่ วันเวลานี้คงจักมิได้รับคำตอบที่กระจ่างนัก เราท่านจักเห็นผลก็ต่อเมื่อเกิดความโกลาหลของผู้คนสูบ กิน ดื่มกัญชากันอย่างเสรีที่ไร้การควบคุม เวลานั้นมาถึงเราท่านอาจจักเห็นผู้คนมีความสุข หัวเราะ ลืมความทุกข์ในชีวิต และปัญหาของชาติบ้านเมือง รวมทั้งการลืมตัวตนของตนเองไปชั่วขณะ กัญชาก็เสมือนสวรรค์บนดินที่สามารถเข้าถึงอย่างง่ายดาย…
เฉลิมพล พลมุข

ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
  1. ฝ่ายการเมือง นายอนุทิน ชาญวิรกุล (รมต) นายสาธิต ปิตุเดชะ (รมช) นพ.โสภณ เมฆธน (ผู่ช่วย รมต) นส.เรวดี รัศมีทัต (ที่ปรึกษา รมต) นายธนิตพล ไชยนันทน์ (ที่ปรึกษา รมช) นายวัชรพล คูวิจิตสุวรรณ (เลขาฯ รมต) นางสุพัรี ธรรมเพชร (ผู้ช่วยเลขาฯ)
  2. ผู้บริหารระดับสูง กสธ. นพ.เกียรภูมิ วงศ์รจิต (ปลัดกระทรวง) นพ.ณรงค์ สายวงศ์ (รองปลัด) นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ (รองปลัด) นพ.สุระ วิเศษศักด์ (รองปลัด) นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร (รองปลัด) นพ.สมศักด์ อรรฆศิลป์ (กรมการแพทย์) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ (กรมควบคุมโรค)) พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ (กรมแพทย์แผนไทย) นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ (กรมวิทย์) นพ.ธเนศ กรัษนัยรวิวงค์ (กรมสนับสนุน) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย (กรมอนามัย) นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม (อย.)นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ (องค์การเภสัชกรรม)