วันที่ 4 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 672,385 198,778,175
รายใหม่
(เพิ่ม)
20,200
(3.1 %)
424,716
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
5,503
(0.8 %)
4,235,559
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
18.58
(0.27)
3,886
(0.53)
 1. ผู้คิดเชื้อรายใหม่ New High 20,200 ราย
 2. ผู้เสียชีวิต New High 188 ราย

วันที่ 3 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 652,185 198,778,175
รายใหม่
(เพิ่ม)
18,901
(3.0 %)
424,716
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
5,315
(0.8 %)
4,235,559
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
18.20
(0.27)
3,886
(0.53)

วันที่ 2 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 633,284 198,234,951
รายใหม่
(เพิ่ม)
17,970
(2.9 %)
446,834
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
5,168
(0.8 %)
4,227,359
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
17.87
(0.26)
3,840
(0.53)
 1. ศบค.เพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข็มงวดเป็น 29 จังหวัด เรื่มใช้ 3 สค.64
 2. ปรับเกณฑ์บุคลากรทางการแพทย์ในได้รับวัคซีน Pfizer

วันที่ 1 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 615,314 197,788,117
รายใหม่
(เพิ่ม)
18,027
(3.0 %)
623,707
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
4,990
(0.8 %)
4,217,359
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
17.69
(0.26)
3,840
(0.53)
ขยายพื้นที่สีแดงเป็น 29 จังหวัด เดิม 13 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา สงขลา สมุทรปราการ และสมุทรสาคร เพิ่มใหม่อีก 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ตาก นครปฐม นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง
วันที่ 31 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 597,287 197,738,117
รายใหม่
(เพิ่ม)
18,912
(3.3 %)
623,707
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
4,857
(0.8 %)
4,207,359
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
17.49
(0.26)
3,840
(0.53)

วันที่ 30 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 578,375 196,553,009
รายใหม่
(เพิ่ม)
17,345
(3.1 %)
623,707
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
4,679
(0.8 %)
4,200,412
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
17.01
(0.25)
3,840
(0.53)

วันที่ 29 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 561,030 195,886,929
รายใหม่
(เพิ่ม)
17,669
(3.3 %)
595,149
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
4,562
(0.8 %)
4,189,148
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
16.59
(0.24)
3,830
(0.52)

วันที่ 28 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 543,361 195,266,156
รายใหม่
(เพิ่ม)
16,533
(3.1 %)
614,012
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
4,397
(0.8 %)
4,180,161
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
16.43
(0.24)
3,830
(0.52)
ถ้าโรงพยาบาลสนามไม่เพียงพอ Home Isolation และ Community Isolation ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
วันที่ 27 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 526,828 194,608,040
รายใหม่
(เพิ่ม)
14,150
(2.8 %)
410,645
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
4,264
(0.8 %)
4,170,155
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
16.10
(0.24)
3,696
(0.51)

วันที่ 26 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 512,678 194,080,019
รายใหม่
(เพิ่ม)
15,376
(3.1 %)
422,294
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
4,166
(0.8 %)
4,162,304
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
15.96
(0.23)
3,695
(0.51)

วันที่ 25 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 497,302 193,585,707
รายใหม่
(เพิ่ม)
15,335
(3.2 %)
483,475
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
4,059
(0.8 %)
4,153,749
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
15.87
(0.23)
3,569
(0.49)

วันที่ 24 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 481,967 193,185,707
รายใหม่
(เพิ่ม)
14,230
(3.0 %)
483,475
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
3,930
(0.8 %)
4,145,194
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
15.74
(0.23)
3,569
(0.49)
 1. น้องเทนนิส พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ นักกีฬาเทควันโดสาวไทย คว้าเหรียญทองโอลิมปิค สร้างความสุขให้คนไทยแม้ในยามโรคระบาด
 2. ผลงาน Miniature ที่สะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างเฉียบคม จากคุณ ทัตสุยะ ทานากะ Miniature & Mitate Artist


วันที่ 23 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 467,707 192,284,207
รายใหม่
(เพิ่ม)
14,575
(3.2 %)
483,475
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
3,811
(0.8 %)
4,136,518
(2.2 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
15.39
(0.23)
3,569
(0.49)
 1. พิธีเปิด Tokyo Polympic 2020 ผสมผสานทั้งมิติ ศิลป สังคม วัฒนธรรม เอกลัษณ์ของประเทศ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี การให้สำคัญกับเด็ก เยาวชน ผู้พิการ ฯลฯ ท่ามกลางโรคระบาดโควิด-19

 2. Pictogram ที่เป็น Creative ในงาน Olympic Tokyo 2000
วันที่ 22 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 453,132 191,773,590
รายใหม่
(เพิ่ม)
13,655
(3.1 %)
512,231
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
3,697
(0.8 %)
4,127,963
(2.2 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
15.08
(0.22)
3,569
(0.49)
นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมอนุกรรมการอำนวยการบริหารการฉีดวัคซีนฯ ว่า คณะทำงานด้านวิชาการ ทั้งสมาคมโรคติดเชื้อ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญต่างๆ มีความเห็นควรว่า ให้ยกเลิกการวัดความดันโลหิตก่อนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในจุดให้บริการฉีดวัคซีน เพราะจะเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงวัคซีน เนื่องจากหลายคนที่วัดความดันแล้วสูง จนไม่ได้ฉีดมาจากความกลัว วิตก เครียดจากการฉีดวัคซีน ทำให้เสียโอกาสการเข้าถึงบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด

วันที่ 21 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 439,477 191,148,056
รายใหม่
(เพิ่ม)
13,002
(3.0 %)
404,831
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
3,610
(0.8 %)
4,109,303
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
14.81
(0.22)
3,569
(0.49)
 1. แนวทางการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 สำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ (Guide Line วันที่ 21 กค.64)
 2. จำนวนและร้อยละของการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ให้ผลบวก จำแนกรายเขต

วันที่ 20 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 426,475 190,617,330
รายใหม่
(เพิ่ม)
11,305
(2.7 %)
390,026
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
3,502
(0.8 %)
4,098,758
(2.2 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
14.55
(0.21)
3,437
(0.47)
วันที่เป็นวันแรกที่มาตรการยกระดับในการจัดการโควิด-19 มีผลบังคับใช้คือ
 1. คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑๐/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถำนกำรณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้ำระวังสูง ตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
 2. ข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๘)วันที่ 19 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 415,170 190,597,409
รายใหม่
(เพิ่ม)
11,784
(2.9 %)
427,576
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
3,422
(0.8 %)
4,093,145
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
14.30
(0.21)
3,437
(0.47)

วันที่ 18 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 403,386 190,169,914
รายใหม่
(เพิ่ม)
11,397
(2.9 %)
491,468
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
3,341
(0.8 %)
4,085,027
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
14.22
(0.21)
3,402
(0.47)

วันที่ 17 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 391,989 190,120,768
รายใหม่
(เพิ่ม)
10,082
(2.6 %)
491,468
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
3,240
(0.8 %)
4,076,909
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
14.13
(0.21)
3,402
(0.47)

วันที่ 16 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 381,907 188,655,968
รายใหม่
(เพิ่ม)
9,692
(2.6 %)
491,468
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
3,099
(0.8 %)
4,067,517
(2.2 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
13.82
(0.20)
3,402
(0.47)

วันที่ 15 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 372,215 188,108,952
รายใหม่
(เพิ่ม)
9,186
(2.5 %)
516,528
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
3,032
(0.8 %)
4,059,339
(2.2 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
13.53
(0.20)
3,402
(0.47)

วันที่ 14 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 363,029 187,519,798
รายใหม่
(เพิ่ม)
9,317
(2.6 %)
362,031
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
2,934
(0.8 %)
4,049,372
(2.2 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
13.23
(0.19)
3,401
(0.47)

วันที่ 13 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 353,712 187,086,096
รายใหม่
(เพิ่ม)
8,685
(2.5 %)
372,970
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
2,847
(0.8 %)
4,042,921
(2.2 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
12.98
(0.19)
3,328
(0.46)

วันที่ 12 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 345,027 186,638,285
รายใหม่
(เพิ่ม)
8,656
(2.6 %)
397,892
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
2,791
(0.8 %)
4,035,037
(2.2 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
12.57
(0.18)
3,115
(0.43)
จากมติชน Online การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อฯ มีการพิจารณาประเด็นการควบคุมโรคโควิด -19 ใน 4 ประเด็น
 1. เห็นชอบการฉีดวัคซีนโควิด-19 สลับชนิด โดยเข็มที่ 1 เป็นซิโนแวค เข็มที่ 2 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า ระยะห่างกัน 3-4 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์เดลต้า โดยโรงพยาบาล (รพ.) ต่างๆ สามารถดำเนินการได้ทันที เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่เสียสละดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเสียสละดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
 2. ที่ประชุมรับทราบการฉีดวัคซีนแบบบูสเตอร์ โดส (Booster dose) โดยให้วัคซีนเข็มที่ 3 ห่างจากเข็ม 2 ในระยะ 3-4 สัปดาห์ขึ้นไป โดยบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม เกิน 4 สัปดาห์แล้ว จึงจะดำเนินการฉีดกระตุ้นบูสเตอร์ โดสได้ทันที เพื่อกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันสูง และเร็วที่สุดกับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่เสี่ยงสัมผัสเชื้อโควิด-19 จากการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย และจากการกลายพันธุ์จากอัลฟ่า มาเป็นเดลต้า จึงยิ่งมีความจำเป็นต้องฉีดกระตุ้น “การบูสเตอร์ โดส จะเป็นแอสตร้าฯ เป็นหลัก เพราะมีข้อมูลทางวิชาการว่า การให้วัคซีนกระตุ้นคนละชนิดจะเป็นผลดีต่อการสร้างภูมิคุ้มกันในบุคคล เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 มากขึ้น”
 3. ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางในการใช้ชุดตรวจแรพิด แอนติเจน เทสต์ ในสถานพยาบาล ลดการไปรอคิวนานจากการรอตรวจอาร์ที-พีซีอาร์ (RT-PCR) ซึ่งใช้เวลานาน โดยชุดตรวจแรพิด แอนติเจน เทสต์ ที่นำมาใช้นั้น ต้องมีการผ่านการรับรองและขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปัจจุบันมีผู้มาขึ้นทะเบียน 24 ราย โดยจะอนุญาตให้ตรวจมาตรฐานในสถานพยาบาลกว่า 300 แห่ง ซึ่ง และเร็วๆ นี้ จะอนุญาตให้ตรวจได้เองในประชาชนที่บ้าน ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะมอบหมายให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 4. เห็นชอบแนวทางการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และแยกกักในชุมชนชน (Community Isolation) สำหรับผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง สามารถแยกกักที่บ้าน หรือในส่วนของชุมชนนั้น ก็จะเป็นการแยกกักในบ้านที่อยู่ในชุมชนจำนวนมาก ทั้งหมดจะมีระบบติดตาม มีเครื่องมือวัดออกซิเจนในกระแสเลือด มียา โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)มีแนวทางและจัดส่งอาหารให้ผู้ป่วยทุกราย ซึ่งสปสช.จะร่วมมือกับรพ.ที่เป็นเจ้าภาพในการดูแลเรื่องนี้

 5. “นอกจากนี้ ยังรับทราบเรื่องหน่วยบริการปฐมภูมิ ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเข้าดูแลผู้ป่วยถึงบ้าน ทั้งทางกายและจิตใจ หรือผู้ป่วยที่กลับมาจาก รพ.แล้ว และจะมีชุดคัดกรองแรพิด แอนติเจน เทสต์ ไปให้บริการถึงชุมชนถึงบ้านที่ตัวเองอยู่ แต่เรื่องที่ยังต้องปฏิบัติคือ การดูแลป้องกันโรค สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ไม่รับประทานอาหารร่วมกันทั้งในบ้าน และนอกบ้าน ลดการเดินทาง ตามแนวทางที่ ศบค.กำหนดไว้ ซึ่งเรามั่นใจว่าจากมาตรการและความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกคนจะลดจำนวนผู้ป่วยโควิดได้” นายอนุทิน กล่าว ทั้งนี้ แหล่งข่าวระดับสูงใน สธ. เปิดเผยถึงมติข้อที่ 1 ถึงการฉีดวัคซีนสลับชนิดด้วยซิโนแวค เป็นเข็มที่ 1 และแอสตร้าฯ เป็นเข็มที่ 2 ว่า การฉีดวัคซีนสลับชนิด เข็มที่ 1 เป็น ซิโนแวค เข็มที่ 2 เป็นแอสตร้าฯ จะดำเนินการฉีดในประชาชนทั่วไป “จากนี้ไปจะเราจะไม่มีการฉีดวัคซีนเข็ม 1 เข็ม 2 เป็นซิโนแวค บวกซิโนแวคอีก ทั้งนี้ จากข้อมูลการฉีดเข็มที่ 1 เป็นซิโนแวค เข็มที่ 2 เป็นแอสตร้าฯ นั้น สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้สูงเกือบเท่ากับการฉีดแอสตร้าฯ 2 เข็ม แต่ข้อดี คือ สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มสูงได้ในเวลาเร็วกว่า” แหล่งข่าวกล่าว

  Lock Down กทม และปริมณฑลมีผลวันนี้

  1. การแบ่งพื้นที่ตามความเสี่ยงเป็นดังนี้
  2. จำกัดกิจกรรมดังต่อไปนี้
  3. อ่านรายละเอียดในราชกิจจา ข้อกำหนดออกตามความในมำตรา ๙ แห่งพระรำชกำหนด การบริหารรรชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒7)

  วันที่ 11 ก.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 336,371 186,240,393
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  9,539
  (2.9 %)
  458,355
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  2,711
  (0.8 %)
  4,026,970
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  12.47
  (0.18)
  3,079
  (0.42)

  วันที่ 10 ก.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 326,832 185,840,393
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  9,326
  (2.9 %)
  458,355
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  2,625
  (0.8 %)
  4,018,903
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  12.38
  (0.18)
  3,079
  (0.42)

  วันที่ 9 ก.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 317,506 185,291,530
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  9,276
  (3.0 %)
  458,355
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  2,534
  (0.8 %)
  4,010,834
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  12.00
  (0.18)
  3,079
  (0.42)
  1. Link ดูบทความเกี่ยวกับ Antigen Rapid Test สำหรับโควิด 19
  2. วันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ New High 9276 รายต่อวัน

  วันที่ 8 ก.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 308,230 184,830,120
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  7,058
  (2.3 %)
  484,439
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  2,462
  (0.8 %)
  4,002,209
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  11.62
  (0.17)
  3,032
  (0.42)
  ผู้เสียชีวิต New highh 75 คนต่อวัน กสธ.ชงมาตรการเสนอ ศบค.พิจารณาพรุ่งนี้ ส่วนมาตรการทางสาธารณสุขที่เป็นอำนาจกระทรวงที่จะดำเนินการได้ ที่แตกต่างจากเดิมคือ
  1. การตรวจด้วย Antigen Rapid test ในสถานบริการ ถ้าได้ผลบวก จะต้องตรวจยืนยันด้วย RT-PCR (หาข้อมูลใน web site Antigen Rapid Test โดย Sensitivity และ specificity ขึ้นกับระยะเวลาที่ตรวจ โดยถ้าตรวจเร็ว ปริมาณเชื้อน้อยจะให้ผลลบปลอมสูง และขึ้นกับความชุกของโควิด 19 ในแต่ละพื้นที่ โดยพื้นที่ที่มีชุกของโควิด 19 สูง จะมี Sensitivity และ specificity สูง โดยเฉลี่ยแล้วจะมี Sensitivity 80% , Specificity สูง >90%
  2. การให้รักษาตัวที่บ้าน (Home isolation Care) และในชุมชน (Community Isolation Care) ในรายที่ไม่รุนแรง และสมัครใจ โดยมีระบบการดูแลและติดตามจากสถานบริการด้วยเทคโนโลยี ได้แก่เครื่องวัดอุณหภูมิ และความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด และระบบการส่งอาหาร 3 มื้อให้ โดยเป็นการรักษาที่สามารถเบิกจาก สปสช.ได้

  วันที่ 7 ก.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 301,172 184,324,026
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  6,519
  (2.2 %)
  368,874
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  2,387
  (0.8 %)
  3,992,680
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  11.33
  (0.17)
  2,990
  (0.41)

  วันที่ 6 ก.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 294,653 183,934,913
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  5,420
  (1.9 %)
  326,231
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  2,333
  (0.8 %)
  3,985,022
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  11.06
  (0.16)
  2,990
  (0.41)

  วันที่ 5 ก.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 289,233 183,560,151
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  6,166
  (2.2 %)
  362,132
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  2,276
  (0.8 %)
  3,978,581
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  10.78
  (0.16)
  2,950
  (0.40)

  วันที่ 4 ก.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 283,067 183,198,019
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  5,916
  (2.1 %)
  361,149
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  2,226
  (0.8 %)
  3,970,496
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  10.67
  (0.16)
  2,950
  (0.40)

  วันที่ 3 ก.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 277,151 182,836,870
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  6,230
  (2.3 %)
  361,149
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  2,182
  (0.8 %)
  3,962,411
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  10.57
  (0.16)
  2,950
  (0.40)

  วันที่ 2 ก.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 270,921 182,319,261
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  6,087
  (2.3 %)
  361,149
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  2,141
  (0.8 %)
  3,954,324
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  10.23
  (0.15)
  2,950
  (0.40)

  วันที่ 1 ก.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 264,834 181,930,736
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  5,533
  (2.1 %)
  393,657
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  2,080
  (0.8 %)
  3,945,832
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  9.93
  (0.15)
  2,950
  (0.40)

  วันที่ 30 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 259,301 181,521,067
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  4,786
  (1.9 %)
  337,163
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  2,023
  (0.8 %)
  3,937,437
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  9.67
  (0.14)
  2,916
  (0.40)

  วันที่ 29 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 254,515 181,183,904
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  4,662
  (1.9 %)
  366,700
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,970
  (0.8 %)
  3,931,060
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  9.15
  (0.13)
  2,625
  (0.36)

  วันที่ 28 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 249,853 180,817,204
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  5,406
  (2.2 %)
  366,700
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,934
  (0.8 %)
  3,924,683
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  9.15
  (0.13)
  2,625
  (0.36)

  วันที่ 27 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 244,447 180,450,504
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3,995
  (1.7 %)
  366,700
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,912
  (0.8 %)
  3,918,306
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  9.06
  (0.13)
  2,625
  (0.36)

  วันที่ 26 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 240,452 180,083,804
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  4,161
  (1.8 %)
  366,700
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,870
  (0.8 %)
  3,911,925
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  8.66
  (0.13)
  2,625
  (0.36)

  วันที่ 25 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 236,291 179,686,071
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3,644
  (1.6 %)
  437,764
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,819
  (0.8 %)
  3,899,172
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  8.66
  (0.13)
  2,625
  (0.36)

  วันที่ 24 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 232,647 179,513,309
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  4,108
  (1.8 %)
  268,322
  (0.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,775
  (0.8 %)
  3,895,661
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  8.40
  (0.12)
  2,625
  (0.36)

  วันที่ 23 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 228,539 178,503,429
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3,174
  (1.4 %)
  281,610
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,744
  (0.8 %)
  3,872,457
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  8.40
  (0.12)
  2,414
  (0.33)

  วันที่ 22 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 225,365 178,503,429
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  4,059
  (1.8 %)
  281,610
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,693
  (0.8 %)
  3,872,457
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  7.91
  (0.12)
  2,414
  (0.33)

  วันที่ 21 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 221,306 178,202,610
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3,175
  (1.5 %)
  336,450
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,658
  (0.7 %)
  3,865,738
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  7.68
  (0.11)
  2,414
  (0.33)

  วันที่ 20 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 218,131 177,108,695
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3,682
  (1.7 %)
  408,990
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,629
  (0.7 %)
  3,850,620
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  7.59
  (0.11)
  2,378
  (0.33)

  วันที่ 19 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 214,449 177,108,695
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3,667
  (1.7 %)
  408,990
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,609
  (0.8 %)
  3,835,502
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  7.48
  (0.11)
  2,378
  (0.33)

  วันที่ 18 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 210,782 177,108,695
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3,058
  (1.5 %)
  408,990
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,577
  (0.7 %)
  3,820,385
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  7.22
  (0.11)
  2,378
  (0.33)

  วันที่ 17 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 207,724 176,693,988
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3,129
  (1.5 %)
  382,341
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,555
  (0.7 %)
  3,830,304
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  7.00
  (0.10)
  2,378
  (0.33)

  วันที่ 16 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 204,595 176,303,596
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2,331
  (1.2 %)
  307,223
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,525
  (0.7 %)
  3,820,026
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  6.78
  (0.10)
  2,310
  (0.32)

  วันที่ 15 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 202,264 175,987,176
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3,000
  (1.5 %)
  283,487
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,485
  (0.7 %)
  3,811,561
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  6.51
  (0.10)
  2,188
  (0.30)

  วันที่ 14 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 199,264 175,686,814
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3,355
  (1.7 %)
  353,660
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,466
  (0.7 %)
  3,803,592
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  6.19
  (0.09)
  2,157
  (0.30)

  วันที่ 13 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 195,909 175,306,598
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2,804
  (1.5 %)
  387,209
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,449
  (0.7 %)
  3,792,777
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  6.08
  (0.09)
  2,157
  (0.30)

  วันที่ 12 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 193,105 174,918,667
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3,277
  (1.7 %)
  410,497
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,431
  (0.7 %)
  3,782,490
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  5.98
  (0.09)
  2,157
  (0.30)

  วันที่ 11 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 189,828 174,502,686
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2,290
  (1.2 %)
  424,785
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,402
  (0.7 %)
  3,770,361
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  5.67
  (0.08)
  2,157
  (0.30)

  วันที่ 10 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 187,538 174,061,995
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2,310
  (1.2 %)
  380,482
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,374
  (0.7 %)
  3,758,560
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  5.44
  (0.08)
  2,157
  (0.30)

  วันที่ 9 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 185,228 173,674,509
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2,680
  (1.5 %)
  333,823
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,332
  (0.7 %)
  3,744,408
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  5.11
  (0.08)
  2,093
  (0.29)

  วันที่ 8 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 182,548 173,331,478
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2,662
  (1.5 %)
  308,911
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,297
  (0.7 %)
  3,735,571
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  4.63
  (0.07)
  2,093
  (0.29)

  วันที่ 7 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 179,886 173,005,553
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2,419
  (1.4 %)
  368,456
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,269
  (0.7 %)
  3,727,605
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  4.22
  (0.06)
  1,901
  (0.26)
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับเครือข่ายการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสายพันธ์ของ SAR-COV-2 พบว่าจากการตรวจตัวอย่าง 4185 ตัวอย่าง เป็นสายพันธ์ต่างๆ ดังนี้
  1. สายพันธ์อัลฟา (อังกฤษ) ร้อยละ 88.5 ติดต่อง่ายกว่าสายพันธ์ดั้งเดิม
  2. สายพันธ์เบต้า (อัฟริกา) ร้อยละ 0.6 ติดต่อยากกว่าอัลฟา แต่หลบภูมิคุ้มกันได้เก่งกว่า มีความรุนแรงกว่า
  3. สายพันธ์เดลต้า (อินเดีย) ร้อยละ 8.3 ติดต่อง่ายกว่าสายพันธ์อังกฤษ และหลบภูมิคุ้มกันมากกว่าอัลฟาแต่น้อยกว่าเบต้า
  4. สายพันธ์ดั้งเดิม ร้อยละ 2.3
  5. สายพันธ์ B.1524 ร้อยละ 0.2

  วันที่ 6 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 177,467 172,630,637
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2,671
  (1.5 %)
  386,217
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,236
  (0.7 %)
  3,718,683
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  4.19
  (0.06)
  1,638
  (0.22)