วันที่3 ม.ค.2563

นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ.รร.บ้านกาจับ หมู่3 ต.กุด ยาลวน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โดยมี ทพญ.น้ำเพชร ตั้งยิ่งยง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอร่วมในพิธี งานNCD ร่วมออกหน่วยพอ.สว. ทั้งจนท_อสม.สอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองพร้อมแจกสมุดบันทึก(ประจำตัว)ตรวจเต้านมตัวเอง ผู้รับบริการจำนวน 75 ราย พบก้อน 1 ราย ส่งต่อ รพ.ช ตามระบบ
Hospcode = 00022
Topic Cases Unit
เป้าหมาย 75 ราย
BSE 75 ราย
CBE 75 ราย
ปกติ 74 ราย
ผิดปกติ 1 ราย
ส่งต่อ 1 ราย
ทำ Targeted Ultrasound 0 ราย
ส่ง Mammogram 0 ราย
เป็น Cyst 0 ราย
Cyst ขอบเรียบ 0 ราย
เป็น Mass 0 ราย
Mass สงสัยมะเร็ง 0 ราย
ทำ FNA 0 ราย
ติดตามแล้วเป็นมะเร็ง 0 ราย
เป็นคนไข้ในราชานุเคราะห์ 0 ราย
เบิกงบจาก พอสว. 0 บาท