การขยายผลการใช้ App BSE

 1. ระบบเดิม นั้น อสม.ต้องทำการยืนยันว่า หญิง 30-70 ปี ในละแวกบ้านที่ดูแลตรวจเต้านมสม่ำเสมอหรือไม่ จากนั้นส่งข้อมูลการยืนยันการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ให้ รพ.สค. ( รพช.ในตำบลที่ไม่มี รพ.สต) เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าโปรแกรม ซึ่งเพิ่มภาระให้กับ รพ.สต. อย่างมาก จึงยกเลิกในการส่งข้อมูลยืนยันการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
 2. ระบบใหม่นั้นเหมือนเดิมทุกประการยกเว้น ให้หญิงอายุ 30-70 ปี ทำการบันทึก การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ทุกเดือน และเมื่อทำการบันทึกข้อมูลจะถูกบันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูลของโครงการ
 3. ประเด็นปัญหาที่จะพบคือ
  1. หญิง 30-70 ปีทุกคน ไม่มีความพร้อมที่จะใช้ทุกคน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
  2. ในกรณีที่หญิง 30-70 ปี มีความพร้อม ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ สตรีเหล่านั้นจะ Download App และใช้ App นั้นเป็น
 4. ประเด็นปัญหาทั้ง 2 คือ ความท้าทายที่จะหาแนวทางในการขยายผลการใช้ App BSE และถ้าการดำเนินการสำเร็จ จะเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานในการทำงานใหม่ให้สอดคล้องกับ สาธารณสุข 4.0 ในเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องมะเร็งเต้านมเท่านั้น
 5. ทางโครงการสืบสานฯ เลือก จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่อง และเลือก อำเภอสารภีเป็นอำเภอนำร่องในการนำ App BSE ไปสู่การขยายผล โดยในปีแรก คิดว่า อสม.และหญิงอายุ 30-70 ปี ที่พร้อมจะใช้ App ไม่น่าเกิน 20% แต่จะเพิ่มขึ้นในปีต่อๆไป โดยเฉพาะเมื่อ 5G เข้ามา น่าจะทำให้ระบบนิเวศ (Eco system) เอื้อต่อการส่งข้อมูลผ่าน App มากขึ้น
 6. Flow Chart ด้านบน คือการสรุปแนวทางที่จะ App BSE ไปสู่การขยายผล

อำเภอสารภี มุ่งมุ่นจะใช้ App BSE เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

สารภี เป็นอำเภอที่นำร่องโครงการใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่สมัยปลัดกระทรวงที่ชื่อ อมร นนทสุต และปี 2563 ก็มุ่งมั่นที่จะใช้ App การตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เลือก อสม.กลุ่มแนวหน้าที่มีคุณสมบัติเป็น อสม. 4.0 อสม.ตำบลละ 4 คน พร้อมมือถือ เพื่อเข้าอบรมการ Download App BSE
พ.ชลทิศ และคุณลูกคิด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการ download app และการใช้โปรแกรม
Download App จากนั้นก็เข้าสู่โปรแกรม
อสม.แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับเพื่อน อสม.

ข้อจำกัดสำหรับ App BSE (หลังวันที่ 5 มค 63 จะแก้ไขข้อจำกัดนี้ให้หมดไป)

 1. วันนี้การใช้ App จะใช้ในระบบ Android ก่อน ส่วนระบบ iOS จะเริ่มใช้ได้ภายในวันที่ 5 มค.63
 2. เนื่องจากยังไม่มีฐานข้อมูลหญิง 30-70 ปี ของอำเภอสารถี ทำให้วันนี้ยังไม่ต้อง login username และ password ซึ่งเมื่อได้ฐานข้อมูลประชากรแล้ว ต่อไปต้องทำการ Login Username และ password โดย
  1. Username คือเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  2. pasword คือ วันเดือน พ.ศ.เกิด (ไม่ต้องมี - หรือ / คั่น)
 3. เมื่อทำการ Login ครั้งแรกแล้ว ระบบในมือถือจะจำ Username & Password จึงใส่เพียงครั้งเดียว และไม่ต้องใส่ในครั้งต่อไป
 4. ระบบจะรักษาความปลอดภัย โดยจะเห็นข้อมูลเฉพาะตัวท่านเอง ส่วนผู้ดูแลระบบระดับ ตำบล อำเภอ จังหวัด เขต ประเทศ จะเห็นเฉพาะภาพรวม ราย ตำบล อำเภอ จังหวัด เขต ประเทศ ไม่เห็นข้อมูลรายบุคคล

ความมุ่งมั่นของ อำเภอสารภี

อ.สารภึ มีประชากรประมาณ 8 หมื่นคน มี รพช. 1 แห่ง และ รพ.สต.12 แห่ง รวมสถานบริการของรัฐ 13 แห่ง โดยแนวทางการขยาบผลภายหลังการอบรมเป็นดังนี้
 1. รพช.และ อสม.ครู ก. จะทำการอบรม อสม.สตรีอายุ 30-70 ปีที่พร้อมในพื้นที่ เพื่อ Download และใช้ BSE สัปดาห์ละ 1 สถานบริการ โดยใช้ รพช.และ รพ.สต เป็นฐานในการอบรม โดยจะเริ่มอบรมครั้งแรก หลังจากวันที่ 5 มค.63 ที่ App BSE ใช้ได้ทั้งระบบ Android และ iOS
 2. จะใช้เวลา 13 สัปดาห์ เพื่ออบรมให้ครอบคลุมทุกตำบล ภายในอำเภอสารภี
 3. การสอนนั้น ไม่ใช่การสอนการใช้ App เท่านั้น แต่จะเป็นการฝึกทักษะผู้เข้ารับการอบรม สามารถค้นหาความผิดปกติของเต้านม ทั้งการดู และการคลำ โดยหลังการอบรม ผู้ผ่านการอบรมต้องรู้ว่า จะดูความผิดปกติของเต้านมอย่างไร และคลำอย่างไร
 4. เพือให้พูด Key Message เกี่ยวกับมะเร้งเต้านมให้ตรงกันทั้งอำเภอ (พูด 10 คนเหมือนกันทั้ง 10 คน พูด 10 ครั้งเหมือนกันทั้ง 10 ครั้ง) ได้แก่
  1. การตรวจเต้านมด้วยตนเอง คือ การทำความคุ้นเคยกับเต้านมตนเองว่าปกติเป็นอย่างไร อย่างน้อนเดือนละ 1 ครั้ง เมื่อพบสิ่งที่แตกต่างจากปกติ ให้ไปหาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่่สถานบริการใกล้บ้าน โดยไม่ชักช้า
  2. การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ไม่สามารถป้องกันมะเร็งเต้านม แต่สามารถทำให้ค้นพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่เริ่มแรก ส่งผลให้ผลการรักษาดั และค่ารักษาถูกกว่าการรักษามะเร็งเต้านมในระยะหลัง และถ้าเป็นระแรก การผ่าตัดสามารถตัดเฉพาะก้อนมะเร็งออก ตามด้วยการฉายแสง แทนการตัดเต้านมออกทั้งข้างได้
Hospcode = 11135
Topic Cases Unit
เป้าหมาย 0 ราย
BSE 0 ราย
CBE 0 ราย
ปกติ 0 ราย
ผิดปกติ 0 ราย
ส่งต่อ 0 ราย
ทำ Targeted Ultrasound 0 ราย
ส่ง Mammogram 0 ราย
เป็น Cyst 0 ราย
Cyst ขอบเรียบ 0 ราย
เป็น Mass 0 ราย
Mass สงสัยมะเร็ง 0 ราย
ทำ FNA 0 ราย
ติดตามแล้วเป็นมะเร็ง 0 ราย
เป็นคนไข้ในราชานุเคราะห์ 0 ราย
เบิกงบจาก พอสว. 0 บาท