วันนี้ 16 มกราคม 2563 กลุ่มงานNCD สสจ.อุบลราชธานี ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ(พอ.สว.) ที่โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย หมู่ ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น ผู้รับผิดชอบงานใน สสอ.น้ำขุ่น/ทีม รพ.สต./อสม. ช่วยกันสอนประชาชนเรื่องBSEและเน้นให้ตระหนักเพื่อรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงเต้านมของเราซึ่งเราควรรู้ก่อนคนอื่น พร้อมแจกสมุดการบันทึกตรวจเต้านมทุกรายที่ผ่านการฝึกคลำกับModel เต้านม ซึ่งได้รับการสนับสนุจากมูลนิธิถันยรักษ์ ฯ รวมผู้รับบริการ 72 ราย ไมพบผิดปกติ.
Hospcode = 00335
Topic Cases Unit
เป้าหมาย 72 ราย
BSE 72 ราย
CBE 72 ราย
ปกติ 72 ราย
ผิดปกติ 0 ราย
ส่งต่อ 0 ราย
ทำ Targeted Ultrasound 0 ราย
ส่ง Mammogram 0 ราย
เป็น Cyst 0 ราย
Cyst ขอบเรียบ 0 ราย
เป็น Mass 0 ราย
Mass สงสัยมะเร็ง 0 ราย
ทำ FNA 0 ราย
ติดตามแล้วเป็นมะเร็ง 0 ราย
เป็นคนไข้ในราชานุเคราะห์ 0 ราย
เบิกงบจาก พอสว. 0 บาท