วันนี้ 18 มกราคม 2563 สสจ.เชียงใหม่ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ(พอ.สว.) ที่บ้านป๊อกบน ต.ดอยแก้ว อ.ดอยเต่า ทีมช่วยกันสอนประชาชนเรื่องBSE พร้อมแจกสมุดการบันทึกตรวจเต้านม และฝึกคลำกับModel เต้านม รวมผู้รับบริการ 160ราย พบก้อนที่เต้านม 1 ราย มีน้ำเหลืองออกจากหัวนม 1 ราย และเป็นญาติสายตรงมะเร็งเต้านม 1 ราย พร้อมทั้งได้นำส่ง รพ.ดอยเต่าเพื่อตรวจซ้ำและส่งพบแพทย์เฉพาะทางต่อไป

Hospcode = 11133
Topic Cases Unit
เป้าหมาย 160 ราย
BSE 160 ราย
CBE 160 ราย
ปกติ 158 ราย
ผิดปกติ 2 ราย
ส่งต่อ 2 ราย
ทำ Targeted Ultrasound 0 ราย
ส่ง Mammogram 0 ราย
เป็น Cyst 0 ราย
Cyst ขอบเรียบ 0 ราย
เป็น Mass 0 ราย
Mass สงสัยมะเร็ง 0 ราย
ทำ FNA 0 ราย
ติดตามแล้วเป็นมะเร็ง 0 ราย
เป็นคนไข้ในราชานุเคราะห์ 0 ราย
เบิกงบจาก พอสว. 0 บาท