วันที่ 20 กุมภาพันธ์​ 2563 เวลา 09.00 น. นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านคำสว่าง บ.คำสว่าง ต.ค้อน้อย อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มีการให้บริการประชาชนดังนี้
  1. ตรวจรักษาโรคทั่วไป 170 คน
  2. ทันตกรรม 102 คน
  3. แพทย์แผนไทย 49 คน
  4. ส่งต่อผู้ป่วย 13 คน
  5. สอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองและตรวจเต้านม จำนวน 60 ราย ผิดปกติและส่งต่อ 1 ราย


Hospcode = 10959
Topic Cases Unit
เป้าหมาย 60 ราย
BSE 60 ราย
CBE 60 ราย
ปกติ 59 ราย
ผิดปกติ 1 ราย
ส่งต่อ 1 ราย
ทำ Targeted Ultrasound 0 ราย
ส่ง Mammogram 0 ราย
เป็น Cyst 0 ราย
Cyst ขอบเรียบ 0 ราย
เป็น Mass 0 ราย
Mass สงสัยมะเร็ง 0 ราย
ทำ FNA 0 ราย
ติดตามแล้วเป็นมะเร็ง 0 ราย
เป็นคนไข้ในราชานุเคราะห์ 0 ราย
เบิกงบจาก พอสว. 0 บาท