วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สธ.เลย นำบุคลากรสาธารณสุข ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับร่วมกับมูลนิธิถันยรักษ์ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านโคก หมู่ 6 ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย โดยนายนที พรมภักดี นายอำเภอนาแห้วเป็นประธาน พญ.รุ่งรัตน์ คำสีทา ผอ.รพ.นาแห้ว และนายชัชชัย เหมือนศรีชัย สาธารณสุขอำเภอนาแห้ว นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมออกหน่วยครั้งนี้ โดยให้บริการด้านการรักษาพยาบาล เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ด้านทันตกรรม และคัดกรอง มะเร็งเต้านม โดย มีผู้มารับบริการจำนวน 206 ราย แยกเป็น
  1. คนไข้ทั่วไป 90 ราย
  2. ทันตกรรม 37 ราย
  3. เยี่ยมบ้าน 6 ราย
  4. แพทย์แผนไทย 34 ราย
  5. ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 39 ราย คลำพบก้อน 1 ราย แนะนำไปพบแพทย์ รพ.นาแห้ว เพื่อตรวจวินิจฉัยต่อไป

Hospcode = 11033
Topic Cases Unit
เป้าหมาย 39 ราย
BSE 39 ราย
CBE 39 ราย
ปกติ 38 ราย
ผิดปกติ 1 ราย
ส่งต่อ 1 ราย
ทำ Targeted Ultrasound 0 ราย
ส่ง Mammogram 0 ราย
เป็น Cyst 0 ราย
Cyst ขอบเรียบ 0 ราย
เป็น Mass 0 ราย
Mass สงสัยมะเร็ง 0 ราย
ทำ FNA 0 ราย
ติดตามแล้วเป็นมะเร็ง 0 ราย
เป็นคนไข้ในราชานุเคราะห์ 0 ราย
เบิกงบจาก พอสว. 0 บาท