วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. ณ ศศช.บ้านกิ่วสะแวก หมู่ 9 ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ช่วยกันสอนประชาชนเรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (BSE) พร้อมแจกสมุดการบันทึกตรวจเต้านม และฝึกคลำกับ Model เต้านม รวมผู้รับบริการ 84 ราย พบก้อนที่เต้านม 2 ราย แพทย์ตรวจ ultrasound 2 ราย ผลปกติค่ะ

Hospcode = 00531
Topic Cases Unit
เป้าหมาย 84 ราย
BSE 84 ราย
CBE 84 ราย
ปกติ 82 ราย
ผิดปกติ 2 ราย
ส่งต่อ 0 ราย
ทำ Targeted Ultrasound 2 ราย
ส่ง Mammogram 0 ราย
เป็น Cyst 0 ราย
Cyst ขอบเรียบ 0 ราย
เป็น Mass 0 ราย
Mass สงสัยมะเร็ง 0 ราย
ทำ FNA 0 ราย
ติดตามแล้วเป็นมะเร็ง 0 ราย
เป็นคนไข้ในราชานุเคราะห์ 0 ราย
เบิกงบจาก พอสว. 0 บาท