วันนี้.ร.พ.นาจะหลวย.จ.อุบล ร่วมกับ อสม.เขต.ทศบาลตำบลภูจองนายอย ออกไห้บริการตรวจ.คัดกรองพร้อมไห้ความรู้สาธิตวิธีตรวจ นิ้ว 3 สัมผัส สะกัดมะเร็งเต้านมในระยะแรกๆได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน.สตรีกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดีค่ะ วันนี้พึ่งเริ่มวันแรก ต.นาจะหลวยมีทั้งหมด16 หมู่บ้าน เป้าหมายจะทำการตรวจ 1200 คน โดยโครงการจะดำเนินการตั้งแต่ 24 กพ.-15 มีค.63

โปรแกรมการตรวจเต้านมที่ นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี


Hospcode = 10948
Topic Cases Unit
เป้าหมาย 1200 ราย
BSE 1200 ราย
CBE 1200 ราย
ปกติ 1194 ราย
ผิดปกติ 6 ราย
ส่งต่อ 6 ราย
ทำ Targeted Ultrasound 0 ราย
ส่ง Mammogram 0 ราย
เป็น Cyst 0 ราย
Cyst ขอบเรียบ 0 ราย
เป็น Mass 0 ราย
Mass สงสัยมะเร็ง 0 ราย
ทำ FNA 0 ราย
ติดตามแล้วเป็นมะเร็ง 0 ราย
เป็นคนไข้ในราชานุเคราะห์ 0 ราย
เบิกงบจาก พอสว. 0 บาท