วันที่ 6 มีนาคม 2563 จังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. ณ บ้านวะภูแก้ว ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน สอนประชาชนเรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (BSE) พร้อมแจกสมุดการบันทึกตรวจเต้านม และฝึกคลำกับ Model เต้านม มีผู้รับบริการจำนวน 20 ราย ค่ะ
Hospcode = 10887
Topic Cases Unit
เป้าหมาย 20 ราย
BSE 20 ราย
CBE 20 ราย
ปกติ 20 ราย
ผิดปกติ 0 ราย
ส่งต่อ 0 ราย
ทำ Targeted Ultrasound 0 ราย
ส่ง Mammogram 0 ราย
เป็น Cyst 0 ราย
Cyst ขอบเรียบ 0 ราย
เป็น Mass 0 ราย
Mass สงสัยมะเร็ง 0 ราย
ทำ FNA 0 ราย
ติดตามแล้วเป็นมะเร็ง 0 ราย
เป็นคนไข้ในราชานุเคราะห์ 0 ราย
เบิกงบจาก พอสว. 0 บาท