วันที่ 8 มีนาคม 2563 อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ(พอ.สว.) ณ วัดสิริมังคลาจารย์ หมู่ 13 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ทีมช่วยกันสอนประชาชนเรื่องBSE พร้อมแจกสมุดการบันทึกตรวจเต้านม และฝึกคลำกับModel เต้านม รวมผู้รับบริการ 30 ราย พบก้อนที่เต้านม 7 ราย พร้อมทั้งได้นำส่ง รพ.ดอยหล่อ เพื่อตรวจซ้ำและส่งพบแพทย์เฉพาะทางต่อไป
Hospcode = 11643
Topic Cases Unit
เป้าหมาย 30 ราย
BSE 30 ราย
CBE 30 ราย
ปกติ 23 ราย
ผิดปกติ 7 ราย
ส่งต่อ 7 ราย
ทำ Targeted Ultrasound 0 ราย
ส่ง Mammogram 0 ราย
เป็น Cyst 0 ราย
Cyst ขอบเรียบ 0 ราย
เป็น Mass 0 ราย
Mass สงสัยมะเร็ง 0 ราย
ทำ FNA 0 ราย
ติดตามแล้วเป็นมะเร็ง 0 ราย
เป็นคนไข้ในราชานุเคราะห์ 0 ราย
เบิกงบจาก พอสว. 0 บาท