รพ.ประทาย ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว.ที่ โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา ต.คลองมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม แพทย์แผนไทย กายภาพบำบัด สุขภาพจิต ตรวจกรุ๊ปเลือด และบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
Hospcode = 10882
Topic Cases Unit
เป้าหมาย 30 ราย
BSE 30 ราย
CBE 30 ราย
ปกติ 0 ราย
ผิดปกติ 0 ราย
ส่งต่อ 0 ราย
ทำ Targeted Ultrasound 0 ราย
ส่ง Mammogram 0 ราย
เป็น Cyst 0 ราย
Cyst ขอบเรียบ 0 ราย
เป็น Mass 0 ราย
Mass สงสัยมะเร็ง 0 ราย
ทำ FNA 0 ราย
ติดตามแล้วเป็นมะเร็ง 0 ราย
เป็นคนไข้ในราชานุเคราะห์ 0 ราย
เบิกงบจาก พอสว. 0 บาท