5 ขั้นตอนในการใช้โปรแกรม
 1. ตรวจสอบรายชื่อว่าอยู่ในฐานข้อมูลหรือไม่ => Link
 2. ถ้าไม่พบ ให้ทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ => Link
 3. Login เข้าระบบ =>Link
  1. username = "เลข 13 หลัก"
   หรือจะใช้ "ชื่อ นามสกุล" ก็ได้
  2. password = วันเดือนปีเกิด เช่น เกิดวันที่ 1 กพ.2512 = 01022512
   หรือจะใช้ เบอร์โทรศัพท์ ก็ได้ (กรณีที่ได้เพิ่มโทรศัพท์เข้าไปแล้ว)
 4. ทำรายการตรวจเต้านมประจำเดือน =>Link
 5. ดูบันทึกการตรวจเต้านม =>Link