1. การแสดงผลที่หน้าจอ แบ่งเป็น 2 แบบ โดยถ้าใช้ Note book หรือ IPAD หรือ Desk top จะเป็นแบบเต็ม ถ้าใช้มือถือจะเป็นแบบย่อ โดยที่มุมขวาบนจะมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยม และภายในมี 3 ขีด (Icon Menu) ให้แตะที่ Icon Menu จะมี Menu ให้เลือก
  2. ครั้งแรก ต้องสมัครสมาชิก (ทำครั้งเดียว) โดยแตะที่ Menu สมัครสมาชิก แล้วกรอกข้อมูลตามที่กำหนด จากนั้นกดที่ป่ม ส่งข้อมูล
  3. เลือก Menu Login เพื่อ Login เข้าสู๋ระบบ เมื่อ Login สำเร็จ Menu Login จะเปลี่ยนเป็นชื่อของผู้ที่ Login เข้าระบบแทน และจะมี Menu ย่อยให้เลือก และโปรแกรมจะไปยัง Page ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนในหลักสูตรต่างๆ (ในช่วงแรกที่ยังไปลงทะเบียนจะยังไม่ปรากฏชื่อหลักสูตร
  4. เลือกลงทะเบียนหลักสูตรที่ต้องการ โดยกดปุ่มสีเขียงด้านซ้ายบน ที่ชื่อว่าลงทะเบียนหลักสูตร จะไปยัง page ให้เลือกหลักสูตร เมื่อเลือกหลักสูตร โปรแกรมจะแสดง Modules ต่างๆภายในหลักสูตรนั้น เพื่อให้เห็นรายละเอียดของหลักสูตร ถ้าสนใจอยากเรียนรู้ ก็กดปุ่มสีแดง เพื่อลงทะเบียนเรียน
  5. เมื่อเลือกแล้ว ที่ Page เดิมจะปรากฎหลักสูตรที่ได้เลือกไว้ ให้ Click ที่หลักสูตร เพื่ออ่านรายละเอียด และทำข้อสอบของแต่ละ Modules
  6. การทำข้อสอบแต่ละหัวข้อ จะให้ทำไม่เกิน 4 ครั้ง และจะเลือกครั้งที่ได้คะแนนสูงสุดเพื่อมาคิดคะแนนรวม