Untitled Document
Topic : รำลึก 100 ปี รัชกาลที่ 6 เสด็จสโมสรเสือป่า ราชบุรี 20 ก.ย.2556
แถลงข่าววันรำลีก 100 ปี รัชกาลที่ 6 เสด็จสโมสรเสือป่า ราชบุรี
9 กันยายน 2556 (10.00-11.00 น.)
9 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น. นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงาน "รำลึก 100 ปี รัชกาลที่ 6 เสด็จสโมสรเสือป่า ราชบุรี " ในช่วงวันที่ 20-25 กันยายน 2556 โดย ผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย น.พ.พนัส พฤกษ์สุนันท์ รองประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า ราชบุรี อาจารย์บุญช่วย และ น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4    Link เนื้อหาของการแถลงข่าว

เดินเทิดพระเกียรติมหาธีรราชเจ้า
20 กันยายน 2556 (9.00-9.45 น.)

วันที่ 20 กันยายน 2456 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่อาคาร สโมสรเสือป่า ราชบุรี เพื่อทรงเครื่องว่าง และทอดพระเนตรการแสดงไฟฉายของทหาร มูลนิธิพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า ราชบุรี ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 4 จึงได้จัดพิธีเดินเทิดพระเกียรติมหาธีรราชเจ้า จากโรงยิม 4000 ที่นั่งมาถึงสโมสรเสือป่า ผู้ร่วมเดินเทิดพระเกียรติประกอบด้วย ทหารจากจังหวัดทหารบกราชบุรี และกองพลพัฒนา ลูกเสือจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ลูกเสือชาวบ้าน ข้าราชการ และประชาชน จำนวน 350 คน
พิธีถวายราชสดุดี มหาธีรราชเจ้า
20 กันยายน 2556 (10.00-11.00 น)
หน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ลูกเสือ ลูกเสือชาวบ้าน และประชาชน ได้วางพานพุ่มทองและเงินถวายสักการะ จากนั้นเวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ได้เป็นประธานในการถวายราชสดุดี มหาธีราชเจ้า โดยเหล่าลูกเสือที่มาร่วมงาน คุกเข่าและร้องเพลง ถวายราชสดุดี " ข้าลูกเสือเชื้อไทยใจเคารพ ขอน้อมนบบาทบงสุ์ พระทรงศรี พระบาทมงกุฏเกล้าจอมเมาลี  ทรงปราณีก่อเกื้อลูกเสือมา ......... "  เสด็จพิธีประธาน และผู้มาร่วมงานได้เดินชมตัวอาคารสโมสรเสือป่า ที่ได้ทำการบูรณะให้มีสภาพเหมือนเดิมมากที่สุด
พิธีวางศิลาฤกษ์
อาคาร รำลึก 100 ปี มหาธีราชเจ้า
20 กันยายน 2556 เวลา 15.09 น.
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ได้งบประมาณ ปี 2556 ผูกพัน 2 ปี คือปี 2557-2558 เดิมแบบเป็นอาคาร 5 ชั้น วงเงินงบประมาณ 130 ล้านบาท เนื่องจากได้จัดสรรงบประมาณ 94.25 ล้านบาทต่อมาเพิ่มเป็น 98.3 ล้านบาท จึงต้องตัดทอนรายการเหลืออาคาร 4 ชั้น และได้ตัดครุภัณฑ์ ,เครื่องปรับอากาศ ,Pipe Line ,เครื่องปั่นไฟและโรงปั่นไฟ ออก เพื่อให้เพียงพอต่องบประมาณ ส่วนที่เหลืออีก 30 ล้านจะใช้เงินบำรุงสมทบต่อไปวันที่ 20 กันยายน 2556 นอกจากจะเป็นวันรำลึกครบ 100 ปี รัชกาลที่ 6 เสด็จอาคารสโมสรเสือป่าแล้ว วันนี้ยังเป็นวันดี ทางศูนย์จึงใช้วันดังกล่าวเป็นวันวางศิลาฤกษ์ โดยได้เชิญ นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธี และจะขอพระราชานุญาตใช้ชื่ออาคารว่า "อาคารรำลึก 100 ปีมหาธีรราชเจ้า "
ดูหนัง แลกเปลี่ยน ไปสู่ชีวิตใหม่
21 กันยายน 2556(14.00-17.00 น.)
อาจารย์ณรงค์ เทียมเมฆ คุณทนงศักดิ์ ศุภการ และชมรมวิ่งต่างๆ ได้สร้างธรรมเนียมใหม่ก่อนวิ่ง คือคัดเลือกหนังที่ผู้สร้างได้แฝงเนื้อหาเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงชีวิต เช่น รัก 7 ปีดี 7 หน ที่นิชคุณ และสู่ขวัญแสดงนำ ในการมุ่งมั่นเพื่อจะพิชิตมาราธอน สำหรับบ่ายนี้ ดูหนังดัตช์ ชื่อ De Marathon เป็นหนังที่มีคนมุ่งมั่นที่จะพิชิตมาราธอนที่ Rotterdam แม้สมาชิกในทีมคนหนึ่งที่ทุ่มเทจนเสียชีวิตก่อนถึงเส้นชัย เพียง 300 เมตร เมื่อดูหนังเสร็จ คุณทนงศักดิ์ ได้เป็น Facilitator เชิญคนที่ร่วมดูหนังออกมาเล่าว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง จากการดูหนัง  ก็เป็นวิธีที่น่าสนใจที่เอาหนังมาเป็นตัวเดินเรื่อง เพื่อนำไปสู่การพูดคุย หวังผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เดิน วิ่ง รำลึก 100 ปี เสด็จสโมสรเสือป่า
22 กันยายน 2556 เวลา 6.00 น.
มูลนิธิพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า ราชบุรี ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 4 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สมาพันธ์ชมรมเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครือข่าย ภาคตะวันตก และชมรมวิ่งต่างๆในจังหวัดราชบุรี และ สสส.ร่วมกันจัดงานแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.6 กิโลเมตร ตามรอยสถานที่ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 เสด็จราชบุรีเมื่อ 100 ปีก่อน นักวิ่งประมาณ 1,500 คน ปล่อยตัวนักวิ่งเวลา 6.00 น.โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายณรงค์ ครองชนม์ โดย Start & Finish ที่ถนนเสือป่า รับถ้วยรางวัลที่หน้าพระฉายาลักษณ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ในอาคารสโมสรเสือป่า และสัญญาว่าจะพบกันใหม่ในการจัดวิ่งครั้งต่อไปใน วันที่ 21 กันยายน 2557
ปั่นจักรยานรำลึก 100 ปี &Car Free Day
22 กันยายน 8.00 น.

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพของจังหวัดราชบุรี ได้มาร่วมงานปั่นรำลึก 100 ปี รัชกาลที่ 6 เสด็จสโมสรเสือป่า และนอกจากจะเป็นวันรำลึก 100 ปี แล้ว วันที่ 22 กันยายน ของทุกปี ยังเป็นวัน Car Free Day จึงทำการรณรงค์ในเรื่อง Car Free day พร้อมกันไปด้วย มีผู้เข้าร่วมปั่นประมาณ 400 คน ระยะทาง 40 ก.ม. Start จากถนนเสือป่า ตรงไป บ้านไร่ วัดเพลง ปากท่อ ป่าไก่ คูบัว และวกกลับมาเข้าเส้นชัยที่ถนนเสือป่า (ระยะทางจริงประมาณ 56 กิโลเมตร) โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายณรงค์ ครองชนม์เป็นประธานในการปล่อยตัวนักปั่นจักรยาน
ประชุมสมาพันธ์ ชมรมเดินวิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครือข่ายภาคตะวันตก
22 กันยายน 2556(13.00-15.00 น)
หลังจากเสร็จจากการจัดงานวิ่งในช่วงเช้าแล้ว ช่วงบ่าย รต.ประเสริฐ ประธาน สมาพันธ์ชมรมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพไทย เครือข่ายภาค ตะวันตก ได้จัดประชุมสมาพันธ์ ที่ห้องประชุม ราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4  Link สรุปรายงานการประชุม
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ลำดับ
กิจกรรม
ร่วมกิจกรรม (คน)
ความ พึงพอใจ %
1.
การแถลงข่าววันที่ (9 ก.ย.56)
50
 
2.
การเดินเทิดพระเีกียรติมหาธีรราชเจ้า (20 ก.ย.56)
350
 
3.
พิธีถวายราชสดุดี มหาธีรราชเจ้า (20 ก.ย.56) และชมวิดิทัศน์ ตามรอยเสด็จประพาสราชบุรี
350
 
4.
พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร รำลึก 100 ปี มหาธีรราชเจ้า (20 ก.ย.56)
200
 
5.
ดูหนัง แลกเปลี่ยน เพื่อเปลี่ยนชีวิต (21 ก.ย.56)
80
 
6
เดิน วิ่ง รำลึก 100 ปี รัชกาลที่ 6 เสด็จสโมสรเสือป่า ราชบุรี (22 ก.ย.56)
1,320
93.2%
7
ปั่นจักรยาน 40 ก.ม.รำลึก 100 ปี และเนื่องในวัน Car Free Day (22 ก.ย.56)
253
 
8
ประชุมสมาพันธ์ เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย ภาคตะวันตก (22 ก.ย.56)
50
 
รายรับ รายจ่าย (เฉพาะงาน เดิน วิ่ง ปั่น รำลึก 100 ปี รัชกาลที่ 6 เสด็จสโมสรเสือป่า ราชบุรี)
รายการ
บาท
1.
รายรับ (รวม)
476,430
 

จากการจำหน่ายบัตร เดิน วิ่ง ปั่น

300,430
 

จากผู้สนับสนุน (เฉพาะที่เป็นตัวเงินไม่รวมสนับสนุนของ)

76,000
 

อื่นๆ (สสส.)

100,000
2.
รายจ่าย (รวม)
332,639
 

ค่าเสื้อ ถ้วยรางวัล

164,950
 

ค่าอาหาร และ น้ำดื่ม

30,000
 

งบดำเนินการทุกประเภท ค่าเช่า เบี้ยเลี้ยง วัสดุ อื่นๆ

38,461
  จ่ายให้มูลนิธิเป็นค่าพระที่ใช้เป็นเหรียญที่ระลึกในราคาทุน (เหรียญธรรมดา 1,650 คน x30 บาท + 64 ชุด x777 บาท
99,228
3.
รายรับ หัก รายจ่าย
143,791
รายนามผู้สนับสนุน (Sponsor)
ที่
ชื่อ /หน่วยงาน
สนับสนุน (บาท)
สนับสนุน (สิ่งของ)
1
สสส.
100,000
.
2
ปธ.ลูกเสือชาวบ้านค่ายเจดีย์หัก
0
สนับสนุนเงินเข้ามูลนิธิสโมสรเสือป่าราชบุรี จำนวน 30,000 บาท.
3
ร้านณัชชา เปเปอร์เมท
5,000
.
4
บริษัท บุญนิดา จำกัด
5,000
.
5
ธนาคารออมสิน สาขาราชบุรี
2,000
.
6
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาราชบุรี
10,500
.
7
บ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี
20,000
.
8
ร้านจักรพงศ์ พาณิชย์
500
.
9
ร้านบุญปราณี
1,000
.
10
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหอ๊อกซิเย่น
2,000
.
11
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
500
.
12
ร้านชนะโรจน์การไฟฟ้า
1,000
.
13
บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด
10,000
.
14
ปลัดจังหวัดราชบุรี
1,000
.
15
บริษัท บาย นัท จำกัด
10,000
.
16
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรีจำกัด
3,000
.
17
บริษัท เทอรูโม่ (ประเทศไทย) จำกัด
2,000
.
18
โรงพยาบาลราชบุรี
1,500
.
19
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
500
.
20
โรงสีกิจเจริญ
500
.
21
ชมรมตลาดสดน่าซื้อกลุ่มภาคกลางตะวันตก
0
สนับสนุนผลไม้ เป็นเงิน 5,000บาท.
22
ชมรมร้านอาหารเทศบาลเมืองราชบุรี
0
สนับสนุนข้าวต้มไก่ 300 ถ้วย เป็นเงิน 4,500บาท.
23
กองประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
0
น้ำดื่ม 500 cc จำนวน 1,000 ขวด เป็นเงิน 6,000บาท.
24
บริษัท แฟชั่นฟู้ด จำกัด
0
สนับสนุนผัดหมี่ 1,000 ถ้วยและข้าวเกรียบ 4 กิโลกรัม.
25
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
0
สนับสนุนนมสดพร้อมดื่ม จำนวน 2,000 ถุง เป็นเงิน 16,000 บาท.
26
บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด
0
สนับสนุนน้ำดื่ม 350cc จำนวน 2,000ขวด เป็นเงิน 10,000 บาท.
27
ชมรมวิ่งบ้านแพ้ว สมุทรสาคร
0
สนับสนุนน้ำตาลสด 1,000 แก้ว เป็นเงิน 10,000บาท.
28
ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน เมธาวลัย สาขาราชบุรี
0
สนับสนุนสถานที่จอดรถ.
29
สำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี
0
สนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่.
30
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
0
สนับสนุนสถานที่ในการลงทะเบียนกิจกรรม.
31
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
0
สนับสนุนนักศึกษาพยาบาล 30 คน ร่วมกิจกรรม.
32
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
0
สนับสนุนสถานที่จอดรถ.
33
สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี
0
สนับสนุนเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเส้นทางกิจกรรม.
34
สถานีตำรวจภูธรปากท่อ
0
สนับสนุนเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเส้นทางกิจกรรม.
35
สถานีตำรวจภูธรวัดเพลง
0
สนับสนุนเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเส้นทางกิจกรรม.
36
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย
0
กรวยจราจร 50 อัน และ พรม 4 ผืน.
รวม (เฉพาะที่สนับสนุนเงิน)
176,000
 
 
มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ สโมสรเสือป่า ราชบุรี
สถานที่ตั้งมูลนิธิ ศูนย์อนามัยที่ 4 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000